НОВА ВЕРСІЯ САЙТУ КАФЕДРИ ВЖЕ ПРАЦЮЄ, ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ KEOA.KPI.UA/wp/Russian Ukraine English
Catalog RSS

  Новини
  Абітурієнтам >>
  Про кафедру >>
  Викладачі >>
  Навчальний процес >>
  Наукові проекти
  Студентські проекти >>
  Учбовий центр
  Контакти >>
Фотогалерея
  Наш youtube-канал
  Розклад занятьвступ у кпі

Програма фахового вступного випробування
Програма додаткового вступного випробування

Методичні рекомендації до розрахунку печатних плат [24мб]
Вступ до КПІ, екзамени, тести, адреса приймальної комісії


Приемная комиссия КПІ
Інформаційний пакет
Сайт ФЕЛ
Сайт НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»
...
   
Ваша майбутня спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, спеціалізація «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем».
В цьому році у нас 53 бюджетних місця.

ВІТАЄМО!! Кафедра КЕОА зайняла 1 місце серед кафедр ФЕЛ НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» - KPIDATA.ORG

Навчально-науковий центр « Ощадливе виробництво»
[ Карта сайта ]     Головна » Викладачі » Професорський склад » Лисенко Олександр Миколайович 


Лисенко Олександр МиколайовичРедько Ігор Володимирович


Керівники бакалаврівКерівники магістрантів

Лисенко Олександр Миколайович

Професор Лисенко Олександр Миколайович, завідуючий кафедрою - intellect.kpi.ua

Лисенко О.М. працює в НТУУ „КПІ” з 1988 року на посадах наукового, старшого наукового та провідного наукового співробітника, професора та завідувача кафедри. З 1991 по 2007 роки працював як сумісник на посадах асистента, доцента та професора на приладобудівному факультеті, з 2007 року – як сумісник на посаді провідного наукового співробітника НДІ прикладної електроніки. Після закінчення заочної аспірантури КПІ захистив в 1991 році   кандидатську дисертацію   на спецтему. Закінчив докторантуру НТУУ „КПІ” та захистив в 2006 році   докторську дисертацію   на тему «Розширення функціональних можливостей та удосконалення засобів аудіометрії і акустичної імпедансометрії» за спеціальністю 05.11.17 – Біологічні та медичні прилади і системи. Має вчені звання старшого наукового співробітника (з 2000 року), доцента (з 2006 року) та професора (з 2011 року).

Лисенко О.М. є керівником   навчально-наукової лабораторії цифрових технологій Digital Lab кафедри КЕОА   ( www.digitalLab.kpi.ua ), навчально-наукового Центру “Ощадливе виробництво” НМК ІПО НТУУ “КПІ” (з 2010 року), офіційного Центру навчання технологіям проектування фірми Intel FPGA (колишня Altera) в Україні   (з 2004 року) та навчальної лабораторії фірми Texas Instruments (з 2001 року), очолює роботу по організації міжнародних науково-технічних семінарів з питань застосування електронних технологій вказаних фірм.

Наукові інтереси Лисенка О.М. пов'язані з подальшим розвитком та удосконаленням засобів для об'єктивних і суб'єктивних досліджень слуху людини, їх метрологічного забезпечення та розширенням функціональних можливостей, проектуванням проблемно-орієнтованих електронних обчислювальних засобів та “систем на кристалі”. Під керівництвом та при його безпосередній участі проводилось і продовжується виконання понад двох десятків НДДКР: в межах держбюджетних конкурсних тем МОН України, державних науково-технічних програм “Приладобудування України”, “Медична техніка України”, Комплексна програма розвитку медичної промисловості України 1997-2003р.р. тощо. Про високий технічний рівень розробок свідчать як наявність понад двох десятків патентів України і РФ на створені експериментальні та дослідні зразки, так і участь в провідних національних та міжнародних виставках медичного обладнання, в тому числі у складі експозиції України на міжнародній виставці-ярмарці “Interhospital - 98” (м. Ганновер, ФРН). Досягнуті результати оприлюднювалися також на провідних міжнародних та вітчизняних науково-технічних конференціях і семінарах. При цьому для ряду розробок було успішно проведено державні приймальні та медичні випробування з наступною реєстрацією засобів в Держреєстрі виробів медичної техніки України, а також одержано дозволи на їх використання в медичній практиці.

Слід також відзначити сумлінну та наполегливу працю Лисенка О.М з організації навчального процесу, методичного забезпечення електронної складової підготовки фахівців на кафедрах ПСОН, ВП, НАЕПС приладобудівного факультету та кафедри КЕОА факультету електроніки. Ним розроблено та впроваджено в навчальний процес низку дисциплін:   „Електроніка”, „Мікропроцесори в засобах вимірювання”, „Засоби обробки інформації”, „Мікропроцесорні прилади та системи”, „Цифрова електроніка та мікропроцесори”, „Обчислювальні пристрої та системи” , „Периферійні пристрої”, „Чинники успішного працевлаштування за фахом” та "Основи наукових досліджень".   Здійснює керівництво курсовими роботами та проектами, дипломним проектуванням і магістерськими роботами студентів, є членом ДЕК із захисту атестаційних робіт магістрантів кафедри.

Стаж науково-педагогічної діяльності – 29 років, з них педагогічної роботи – 23 роки. Підготував 3 кандидатів технічних наук та є керівником 2 аспірантів кафедри КЕОА. Входив та входить до складу ряду спеціалізованих вчених рад Д26.171.03 (спеціальність 05.13.09 – медична і біологічна інформатика та кібернетика), К05.052.06 та Д26.002.19 (спеціальність 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи) із захисту дисертацій. Член секції радіоелектроніки, приладобудування та зв'язку Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки (2009-2014р.р.), Вчених рад університету та факультету, редколегій фахових журналів „Медична інформатика та інженерія” і “Мікросистеми, електроніка та акустика”.

Має понад 100 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 2 одноосібні  наукові монографії «Сучасні методи та засоби для дослідження слуху людини»   (2002 рік) та «Методи та засоби аудіометрії і акустичної імпедансометрії» (2012 рік), 2 навчальні електронні посібники (з грифом НТУУ “КПІ»), близько 50 публікацій у фахових виданнях України та міжнародних виданнях, що індексуються в SCOPUS ( iндекс Хірша h -індекс = 3; Scopus Author ID: http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=54999329200 ), 25 авторських свідоцтв і патентів та 13 навчально-методичних розробок.

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

 

Монографії

 

•  Лисенко О.М. Сучасні методи та засоби дослідження слуху людини: Монографія. - К.: Видавництво “КВІЦ”, 2002. - 176 с. (гриф НТУУ «КПІ»).

•  Лисенко О.М. Методи та засоби аудіометрії і акустичної імпедансометрії: монографія. - К.: Видавництво ТОВ “Спринт-Сервіс”, 2012. - 260 с. (гриф НТУУ «КПІ»).

 

Навчальні посібники

 

•  Мережаний П.Г., Лисенко О.М. ATmega AVR RISC мікроконтролери. Частина 1. Архітектура, система команд та модулі паралельного вводу/виводу, аналогового компаратора, АЦП, сторожового і 16-розрядного таймерів: електронний навчальний посібник. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 88 с. (гриф НТУУ «КПІ»).

•  Антонюк О.І., Романов О.Ю., Лебедев Д.Ю., Мартинова А.А., Ластовець С.О., Лисенко О.М. Вступ до САПР Quartus II: електронний навчальний посібник. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 161 с. (гриф НТУУ «КПІ»).

 

Статті у журналах та збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science

 

•  Korotkyi I., Lysenko O . A highly efficient behavioural model of router for network-on-chip with link aggregation // International Journal of Embedded Systems.– 2013.– Vol.5, №1/2.– P.3-12.

•  Korotkyi I. , Lysenko O.M. Hardware implementation of link aggregation in networks-on-chip // in Proceedings of World Congress on Information and Communication Technologies WICT-2011.– Mumbai, India, 2011.– P.1112-1117.

•  A. Varfolomieiev, O. Lysenko. An improved algorithmofmedian flow for visual object tracking and its implementation on TI OMAP // in Proceedings of the 5th European DSP in Education and Research Conference EDERC 2012 . - P.  261 - 265, DOI:  10.1109/EDERC.2012.6532268

•  Romanov O ., Lysenko O . The Comparative Analyses of the Efficiency of Regular and Pseudo-optimal Topologies of the Networks-on-Chip Based on Netmaker // in Proceedings of Mediterranean Conference on Embedded Computing MECO-2012.– Bar, Montenegro, 2012.– P. 13 -1 6 . Режим доступу: http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp ?queryText%3DEmbedded+Computing+.LB.MECO.RB. %2C+2012+Mediterranean+Conference+On&refinements=4270447983&pageNumber=1&resultAction=REFINE.

•  Varfolomieiev A., Dzyuba V., Lysenko O. Implementation of a Real-Time Object Detection System on a TI TMS320DM6437 DSP // in Proceedings of Mediterranean Conference on Embedded Computing MECO-2012.– Bar, Montenegro, 2012.– P. 1 08-111. Режим доступу: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. ?queryText%3DEmbedded+Computing+.LB.MECO.RB.%2C+2012+Mediterranean+Conference+On&refinements=4270447983&pageNumber=1&resultAction=REFINE.

•  Korotkyi I. , Lysenko O. Application-specific network-on-chip with link aggregation // in Proceedings of Mediterranean Conference on Embedded Computing MECO-2012.– Bar, Montenegro, 2012.– P. 9-12. Режим доступу: http://ieeexplore.ieee.org/ search/searchresult.jsp ?queryText%3DEmbedded+ Computing+.LB.MECO.RB.%2C+2012+Mediterranean+Conference+On&refinements=4270447983&pageNumber=1&resultAction=REFINE.

•  Varfolomieiev A. An Improved Algorithm of Median Flow for Visual Object Tracking and Its Implementation on ARM Platform [Електронний ресурс] / A. Varfolomieiev, O. Lysenko // Journal of Real-Time Image Processing (JRTIP), Springer. – 2013. – Режим доступу : http://link.springer.com/ article/10.1007%2Fs11554-013-0354-1 .

•  Romanov O ., Lysenko O . The Evolutionary Computation Method for the Synthesis of Networks - on - Chip Quasi - optimal Topologies // in Proceedings of the XXXI V IEEE International Scientific Conference “Electronics and nanotechnology”.– Kiev, 2014.– P.403-407. – Режим доступу: - http :// ieeexplore . ieee . org / xpl / login . jsp ? tp =& arnumber =6873434& url = http %3 A %2 F %2 Fieeexplore . ieee . org %2 Fstamp %2 Fstamp . jsp %3 Ftp %3 D %26 arnumber %3 D 6873434.

 

Статті у фахових журналах та збірниках наукових праць України

 

1. Лысенко А.Н. Автоматизированные скрининговый и высокочастотный аудиометры // Сучасні проблеми оториноларінгології: Збірник наук. праць – К. – 1993. – С. 98 – 101.

2. Лысенко А.Н. Структура измерительного тракта и уравнение измерения автоматизированного тонального аудиометра // Вестник Киевского политехнического института, серия Приборостроение.- 1995. - Вып. 24. - С. 85 - 95.

3. Лысенко А.Н. Новый высокочастотный аудиометр с каналами воздушного и костного звукопроведения // Журн. ушных, носовых и горловых болезней.- 1996. - № 6. - С. 70 - 73.

4. Лысенко А.Н. Диагностический высокочастотный аудиометр АВА1 // Український метрологічний журнал. – 1999.- № 3. - С. 52 – 57.

5. Лысенко А.Н. Метод измерения, структура построения и основные функциональные возможности акустического ушного импедансметра АУИ1 // Український журнал медичної техніки і технології . - 1999. - № 1. - С.36 - 46.

6. Лисенко О.М. Проблеми метрологічного забезпечення акустичних вушних імпедансметрів // Акустичний вісник. - 1999.- Том 2. - № 4. - С. 62 - 69.

7. Лисенко О.М. Аналіз методу, структури та рівняння відтворення скринінг-аудіометра групового користування АА4 // Вимірювальна техніка та метрологія.- 1999.- № 54.- С. 51 - 59.

8. Лисенко О.М. Метрологічне забезпечення аудіометричних засобів в розширеному діапазоні частот // Наукові вісті НТУУ „КПІ”.- 1999.- № 3.-С. 75 - 81.

9. Лисенко О.М. Визначення порогів чутності людини при повітряному звукопроведенні за допомогою аудіометричного телефону і приладу “штучне вухо” // Український журнал медичної техніки і технології . - 1999. - № 4. - С.27-30.

10. Лисенко О.М. Аналіз стану та проблеми розвитку ринку аудіометрів і акустичних вушних імпедансметрів в Україні // Вісник Держ. унів. “Львівська політехніка”, сер. “Радіоелектроніка та телекомунікації”. - 2000.- № 387.- С.460 - 464.

11. Лисенко О.М., Туру А.Г., Мироненко М.П. Морфологічний аналіз та синтез структури пневмосистеми акустичного вушного імпедансметру // Наукові вісті НТУУ „КПІ”. – 2001. - № 3. – С. 104 – 109.

12. Лысенко А.Н., Иващенко А.П. Методика определения метрологических характеристик канала костного звукопроведения аудиометра АВА1 в расширенном диапазоне частот // Український метрологічний журнал. - 2001. - № 2. - С. 19 – 25.

13. Лисенко О.М., Іващенко А.П. Сучасні засоби вимірювальної техніки для дослідження слуху: класифікація, функціональні можливості та тенденції розвитку // Український метрологічний журнал. – 2002.- № 3. - С. 52 – 57.

14. Лисенко О.М., Мироненко П.С., Лазарєв Ю.Ф. Моделювання кодокерованої пневмосистеми акустичного вушного імпедансметра // Електроніка і зв'язок. – 2002. - № 16. – С. 49 – 52.

15. Лисенко О.М., Лебедєв Д.Ю., Панасюк О.В. Дослідження спектрального вимірювального перетворювача імпедансометричного каналу аналізатора середнього вуха АУІ1 // Вісник НТУУ “КПІ”, серія Приладобудування. – 2003. - № 26. – С. 105 – 117.

16. Лисенко О.М. Реалізація основних надпорогових процедур в сучасних аудіометричних засобах // Вісник НТУУ “КПІ”, серія Приладобудування. – 2003. - № 25. – С. 147 - 154.

17. Лисенко О.М. Визначення метрологічних характеристик дослідних зразків автоматизованого акустичного вушного імпедансметра АУІ1 // Наукові вісті НТУУ „КПІ”. – 2004. - № 1. – С. 79 – 85 .

18. Лисенко О.М. Аналіз похибки вимірювання еквівалентного об'єму системи середнього вуха людини імпедансометричним засобом АУІ1 // Вісник НТУУ “КПІ”, серія Приладобудування. – 2004. - № 27. – С. 129 - 136.

19. Лазарєв Ю.Ф., Лисенко О.М. Дослідження кодокерованої пневмосистеми аналізатора середнього вуха АУІ1 // Наукові вісті НТУУ „КПІ”.- 2005.-№ 2.–С.110-114.

20. Лебедев Д.Ю. Моделювання вимірювального тракту системи реєстрації отоакустичної емісії. // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2005. – 33. – C . 31-33.

21. Лебедев Д.Ю., Лисенко О.М. Проектування акустичного зонду системи реєстрації отоакустичної емісії // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2006. – Спецвипуск – C . 172-174.

22. Лебедев Д.Ю., Лисенко О.М. Розроблення тракту вимірювання та реєстрації сигналів отоакустичної емісії на основі процесора TMS 320 VC 5510 // Вісник НТУУ „КПІ”, серія Приладобудування. – 2007.-№ 33.– С. 134 – 139 .

23. Лебедев Д.Ю., Лисенко О.М. Проблеми метрологічного забезпечення засобів реєстрації отоакустичної емісії (ОАЕ) // Медична інформатика та інженерія. – 2007. - № 1. – С. 78 – 86 .

24. Лебедев Д.Ю., Лисенко О.М. Тракт генерації стимулів системи реєстрації отоакустичної емісії на основі цифрового сигнального процесора TMS 320 VC 5510 // Електроніка та зв'язок. – № 5. – 2008. – С. 90 – 93.

25. Мережаный П.Г., Лысенко А.Н. C опряжение ZigBee радиомодема СС2420 с приложеними на базе микроконтроллеров MSP 430 // Електроніка та зв'язок . – 2008. - №6 (48). – С. 71-76.

26. Мережаний П.Г., Лебедев Д.Ю., Лисенко О.М. Дослідження слуху шляхом реєстрації сигналу викликаної затриманої отоакустичної емісії // Електроніка та зв'язок. – №4-5. – 2009. – С. 175 – 178.

27. Короткий Е.В., Лысенко А.Н. Метод моделирования реконфигурируемых сетей на кристалле // Вестник НТУУ “КПИ”. Серия: Информатика, управление и вычислительная техника. – 2009. – №51. – С. 60-66.

28. Штурма И.Ю., Лысенко А.Н. Электронный магнитный компас на базе магниторезистивных датчиков и микроконтроллера серии MSC1200 фирмы Texas Instruments // Электроника и связь. - № 1. - 2010. - С. 46-51.

29. A .  Varfolomieiev , O .  Antonyuk , O .  Lysenko , M .  Tereshin . Camshift Object Tracking Algorithm Implementation on DM 6437 EVM Evaluation Module // Прикладная радиоэлектроника. – 2010. – Том 9, № 4. – С. 528–533.

30. Варфоломєєв А. Ю., Лисенко О. М. Удосконалення методів автоматичного відслідковування об'єктів на основі оцінювання щільності ймовірності на основі ознак локальних бінарних комбінацій / // Электроника и связь. – 2010. – 6 (59), Частина 2. – С. 165–171 .

31. Короткий Е.В. , Лысенко А.Н. Поведенческая модель интегрального маршрутизатора // Электроника и связь.– 2011.– №3.– C.221-225.

32. Лисенко О.М., Романов О.Ю. Ресурсоефективний роутер для багатопроцесорної мережі на чипі // Вісник НТУ «ХПІ». Тематичний випуск: Інформатика і моделювання. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2011. – № 17. – С. 86-92.

33. Варфоломєєв А. Ю., Лисенко О. М. Порівняльний аналіз сучасних алгоритмів автоматизованої сегментації зображень // Электроника и связь. – 2011. – 5 (64). – С. 37–47.

34. Короткий Є.В., Лисенко О.М. Аналіз моделей енергоспоживання в мережах на кристалі // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ”.– 2011.– №1.– C. 127-134.

35. Короткий Е.В., Л ысенко А.Н. Влияние виртуальных каналов на транспортную задержку сети на кристалле / Е.В. Короткий, А.Н. Лысенко // Проблеми інформатизації та управління.– 2011.– №2.– С. 69-73.

36. E.V. Korotkiy, O.M. Lysenko, M.O. Tereshin. Link aggregation in networks-on-chip / // Прикладная радиоэлектроника.– 2011.– том10, № 3.– C.330-336.

37. Короткий Є.В., Лисенко О.М. Високопродуктивна модель маршрутизатора для мережі-на-кристалі з агрегацією каналів // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ”.– 2012.– №1.– C. 56-67.

 

Патенти

 

•  Пат. 3897 України, МКИ А 61 В 5/12. Спосіб контролю слуху і аудіометр для його здійснення / Т.В.Шидловська, В.О.Бригідер, О.М.Лисенко. - №4850151/14; Заявл. 14.05.90; Опубл. 27.12.94, Бюл. № 6-1.

•  Пат. 2008800 РФ, МКИ А 61 В 5/12. Способ контроля слуха и аудиометр для его осуществления / Т.В.Шидловськая, В.О.Бригидер, А.Н.Лысенко. - №4850151/14; Заявл. 14.05.90; Опубл. 15.03.94, Бюл. № 5.

•  Пат. 52523А України, МПК7 А 61 В 5/12. Портативний ручний імпедансний аудіометр / О.М.Лисенко. - № 2002087069; Заявл. 29.08.02; Опубл. 16.12.02; Бюл. ДДІВ № 12.

•  Пат. 62853 України, МПК7 А 61 В 5/12. Діагностичний аудіометр / О.М.Лисенко. - № 2003087893; Заявл. 21.08.03; Опубл. 15.12.03; Бюл. ДДІВ № 12.

•  Пат. 69369 А України, МПК7 А 61 В 5/12. Аудіометр / О.М.Лисенко. - №20031213248; Заявл. 31.12.03; Опубл. 16.08.04; Бюл. ДДІВ № 8.

•  Пат. 69368 А України, МПК7 А 61 В 5/12. Імпедансний аудіометр / О.М.Лисенко. - № 20031213247; Заявл. 31.12.03; Опубл. 16.08.04; Бюл. ДДІВ № 8.

•  Пат. 70880 А України, МПК 7 А 61 В 5/12. Система реєстрації отоакустичної емісії (варіанти) / О.М.Лисенко, Д.Ю.Лебедєв - №20031213245; Заявл. 31.12.03; Опубл. 15.10.04; Бюл. ДДІВ № 10.

•  Пат. 71853 A України, МПК 7 G 01 F 23/22. Сигналізатор рівня електропровідної рідини та інтенсивності світла / Лисенко О.М., Ткаченко О. М. – № 20031213245; Заявл. 31.12.03; Опубл. 15.10.04; Бюл. ДДІВ № 10.

•  Пат. 10810 України, МПК 7 G 08 B 17/06. Тепловий пожежний сповіщувач / Антонюк О.І., Лисенко О.М., Розумний В.Г., Туру А.Г. - № u 200506414; Заявл. 29.06.2005. Опубл. 15.11.2005. Бюл. ДДІВ № 11.

•  Пат. 10811 України, МПК 7 G 08 B 17/10. Димовий пожежний сповіщувач / Антонюк О.І., Лисенко О.М., Розумний В.Г., Туру А.Г. - № u 200506415; Заявл. 29.06.2005. Опубл. 15.11.2005. Бюл. ДДІВ № 11.

•  Пат. 10841 України, МПК 7 G 08 B 17/00. Пожежний ручний сповіщувач / Антонюк О.І., Лисенко О.М., Розумний В.Г., Туру А.Г. - № u 200507551; Заявл. 28.07.2005. Опубл. 15.11.2005. Бюл. ДДІВ № 11.

•  Пат. 10842 України, МПК 7 G 08 B 17/10, G 08 B 25/00. Система пожежно-охоронної сигналізації / Антонюк О.І., Лисенко О.М., Розумний В.Г., Туру А.Г. - № u 200507552; Заявл. 28.07.2005. Опубл. 15 .11.2005. Бюл. ДДІВ № 11.

•  Пат. 19764 України, МПК7 А61В 5/12. Портативна система реактансної аудіометрії / О.М. Лисенко - № u 200609047. Заявл. 15.08.06. Опубл. 15.12.06. Бюл. ДДІВ № 12.

•  Пат. 39052 України, МПК7 А61В 5/12. Педіатричний аудіометр / О.М. Лисенко, Д.Ю. Лебедев - № u 2008 11835. Заявл. 06.10.08. Опубл. 15.02.09. Бюл. ДДІВ № 2.

•  Пат. 59378 України на корисну модель, МПК 7 А61В 5/12. Засіб для слухового ехоскринінгу / О.М. Лисенко, Д.Ю. Лебедев - №u2010 13427. Заявл. 11.11.10. Опубл. 10.05.11. Бюл. ДДІВ № 9.

•  Пат. 57733 У країни на корисну модель , МПК 8 F 24 J 2/04, F 24 J 2/24. Плоский сонячний колектор / О.М. Лисенко, А.А. Смердов; № u201010062 ; З аявл. 16.08.10. Опубл. 10.03.11, Бюл. ДДІВ № 5.

•  Пат. 59379 У країни на корисну модель , МПК 8 F 24 J 2/04, F 24 J 2/24. Плоский сонячний колектор / О.М. Лисенко, А.А. Смердов; № u2010 13429; З аявл. 11.11.10. Опубл. 10.05.11, Бюл. ДДІВ № 9.

•  Пат. 77040 У країни на корисну модель, МПК 8 H04L 12/56 . Маршрутизатор з агрегацією з'єднань / О.М. Лисенко, Є.В. Короткий Є.В. ; № u2012 08662 . Заявл. 13.07.12 ; О публ. 25.01.13 . Бюл. ДДІВ № 2 .

•  Пат. 73123 У країни на корисну модель , МПК 8 А61В 5/12. Ауд іометр / О.М. Лисенко, С.В. Володін; № u201202878 ; З аявл. 22.03.12. Опубл. 10.09.12, Бюл. ДДІВ № 17.

 

 


Показано 1 - 2 (всего 2 позиций)     Страницы:  

Монографія

 >>>
 

ATmega AVR RISC мікроконтролери. Навчальний посібник

 >>>
 
Показано 1 - 2 (всего 2 позиций)     Страницы:  1  

   

 
Головна | НовиниАбітурієнтамПро кафедруВикладачіНавчальний процесНаукові проектиСтудентські проектиУчбовий центрКонтакти

© DEDEC
Created by Denys Y. Lebedev

Обмен косметика oriflame Каталог Орифлейм Орифлейм регистрация weather in england Песчаник Киев Камаз Киев сниму квартиру киев медицинское оборудование буран, су 29 фото, миг 29 массажный стол, массажное кресло зодиакальный гороскоп принтер epson