НОВА ВЕРСІЯ САЙТУ КАФЕДРИ ВЖЕ ПРАЦЮЄ, ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ KEOA.KPI.UA/wp/Russian Ukraine English
Catalog RSS

  Новини
  Абітурієнтам >>
  Про кафедру >>
  Викладачі >>
  Навчальний процес >>
  Наукові проекти
  Студентські проекти >>
  Учбовий центр
  Контакти >>
Фотогалерея
  Наш youtube-канал
  Розклад занятьвступ у кпі

Програма фахового вступного випробування
Програма додаткового вступного випробування

Методичні рекомендації до розрахунку печатних плат [24мб]
Вступ до КПІ, екзамени, тести, адреса приймальної комісії


Приемная комиссия КПІ
Інформаційний пакет
Сайт ФЕЛ
Сайт НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»
...
   
Ваша майбутня спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, спеціалізація «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем».
В цьому році у нас 53 бюджетних місця.

ВІТАЄМО!! Кафедра КЕОА зайняла 1 місце серед кафедр ФЕЛ НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» - KPIDATA.ORG

Навчально-науковий центр « Ощадливе виробництво»
[ Карта сайта ]     Головна » Викладачі » Доценти » Лебедев Денис Юрійович 


Варфоломєєв Антон ЮрійовичЯганов Петро ОлексійовичКороткий Євген ВасильовичБондаренко Віктор МиколайовичКорнєв Володимир ПавловичКучернюк Павло ВалентиновичЛебедев Денис ЮрійовичМiрошниченко Анатолій ПетровичПавлов Леонід Миколайович


Керівники бакалаврівКерівники магістрантів

Лебедев Денис Юрійович

Доцент Лебедев Денис Юрійович

Стаж викладацької роботи: 13 років

Лебедев Денис Юрійович, 2004 року закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю „Прилади точної механіки”. Кваліфікація за дипломом - магістр з приладобудування.Кандидат технічних наук з 2011 року.

Захистив дисертацію на тему «Мікрокомп’ютерні засоби слухового скринінгу новонароджених на основі методів педіатричної аудіометрії та реєстрації отоакустичної емісії» у травні 2011 року за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.

З 2015 року має вчене звання доцента за кафедрою конструювання електронно- обчислювальної апаратури. З 2007 року працює на посаді асистента, з 2008 року - старшого викладача, а з 2012 року - доцента кафедри конструювання електронно- обчислювальної апаратури НТУУ «КПІ». Основні лекційні курси: «Системи забезпечення якості радіоелектронної апаратури», «Електронно-обчислювальні прилади та системи - 2», «Алгоритмізація та програмування - 1», «Основи побудови інформаційних ресурсів».

З 2014 року голова державної екзаменаційної комісії Київського технікуму електронних приладів. Сферою наукових інтересів є: розробка і впровадження систем забезпечення якості та енергетичної ефективності, проектування електронних приладів медичного призначення, розробка інформаційних ресурсів, математичне моделювання цифрових фільтрів та програмування цифрових сигнальних процесорів.

Має 50 публікацій, з них 39 наукових, 3 патенти та 8 навчально- методичних праць.Напрямки науково-інженерної діяльності: системи реєстрації отоакустичної емісії, цифрова обробока сигналів

Звіт
про науково-педагогічну діяльність (за останні 3 роки)

•  Наукова діяльність.

Маю 30 друкованих праць, з них 13 опубліковано за останні 3 роки, в тому числі патент, 3 наукові роботи опубліковано у фахових виданнях.

Приймав участь в науково-технічних розробках згідно НДР д/б № 2028-П "Розроблення портативного педіатричного аудіометра", "Розроблення технології ехоскринінгу новонароджених для діагностики захворювань органа слуху”.

12 травня 2011 р. успішно захистив дисертаційну роботу на тему “ Мікрокомп'ютерні засоби слухового скринінгу новонароджених на основі методів педіатричної аудіометрії та реєстрації отоакустичної емісії ” , подану на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – “Біологічні та медичні прилади і системи”.

•  Педагогічна діяльність.

З 2008 по 2011 рік підготував та проводжу, як старший викладач кафедри КЕОА, лекційні та практичні заняття з дисциплін "Електронно-обчислювальнi пристрої та системи - 2" (144 години), "Алгоритми програмування для розв'язання інженерних систем" (108 години), "Обчислювальна техніка та програмування (додаткові розділи)" (212 години)".

Матеріали по дисциплінам

 

С П И С О К
наукових та навчально-методичних праць

№ п/п

Назва (мовою оригіналу)

Характер робіт

Вихідні дані

Обсяг друк. Арк.

( всего
своих)

Співавтори

1. Наукові праці

1

Дослідження спектрального вимірювального перетворювача аналізатора середнього вуха АУІ1. (тези)

друк.

Науково-технічна конференція ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2002: підсумки і перспективи, 16-17 квітня 2002р., Київ, ПБФ НТУУ “КПІ”. – 2002. – С. 28.

0,1

Лисенко О.М.,
Мелешко В.В.

2

Дослідження спектрального вимірювального перетворювача імпедансометричного каналу аналізатора середнього вуха АУІ. (стаття)

друк.

Вісник НТУУ “КПІ”, серія Приладобудування. – 2003. - №26. –
С. 105 – 117.

0,5

Лисенко О.М.,
Панасюк О.В.

3

Мікрокомп'ютерна система реєстрації отоакустичної емісії внутрішнього вуха людини (тези)

друк.

ІІ науково-технічна конференція ПРИЛАДО­БУДУВАННЯ 2004: стан і перспективи, 22-23 квітня 2003р., Київ, ПБФ НТУУ “КПІ”. – 2004. –
С. 145.

0,1

Лисенко О.М.

4

Методи та засоби вимірювання і реєстрації сигналу отоакустичної емісії. (тези)

друк.

ІІІ науково-технічна конференція ПРИЛАДО­БУДУВАННЯ 2004: стан і перспективи, 20-21 квітня 2004р., Київ, ПБФ НТУУ “КПІ”. – 2004. –
С. 177.

0,1

Лисенко О.М.

5

Моделювання вимірювального тракту системи реєстрації отоакустичної емісії (тези)

друк.

IV науково-технічна конференція ПРИЛАДО­БУДУВАННЯ 2005: стан і перспективи, 26-27 квітня 2005р., Київ, ПБФ НТУУ “КПІ”. – 2005. –
С. 270.

0,1

Лисенко О.М.

8

Моделювання вимірювального тракту системи реєстрації отоакустичної емісії.
(стаття)

друк.

Вісник Черкаського державного технологічного університету, науково-технічний журнал. – 2005. - №3. –
С. 31 - 33.

1,1

 

7

Розроблення тракту генерації стимулів системи реєстрації отоакустичної емісії (ОАЕ) на основі процесора TMS320VC5510.
(тези)

друк.

IV Международн ый научно-практический форум «Информационные технологии и кибернетика 2006», Сборник докладов и тезисов. – Днепропетровск: ИТМ, 2006. – С. 82

0,1

 

6

Розроблення тракту вимірювання та реєстрації сигналів отоакустичної емісії (ОАЕ) на основі процесора TMS320VC5510 (тези)

друк.

V науково-технічна конференція ПРИЛАДО­БУДУВАННЯ 2006: стан і перспективи, 25-26 квітня 2006р., Київ, ПБФ НТУУ “КПІ”. – 2006. –
С. 229.

0,1

Лисенко О.М.

9

Проектування акустичного зонду системи реєстрації отоакустичної емісії (ОАЕ) (стаття)

друк.

Вісник Черкаського державного технологічного університету, науково-технічний журнал, спеціальний випуск. – 2006. – С.172 - 174.

0,7

Лисенко О.М.

10

Проблема дитячого слухового скринінгу та шляхи її вирішення методом реєстрації (ОАЕ) (тези)

друк.

Міжнародний науково-практичний семінар «Актуальні питання технологічного менеджменту в галузі охорони здоров'я». – Луцьк: ЛДТУ, 2006. – С.148.

0,5

Лисенко О.М.

11

Обґрунтування вибору елементів трактів генерації та вимірювання системи реєстрації ОАЕ (тези)

друк.

VІ науково-технічна конференція ПРИЛАДО­БУДУВАННЯ 2007: стан і перспективи, 24-25 квітня 2007р., Київ, ПБФ НТУУ “КПІ”. – 2007. –
С. 348.

0,1

Лисенко О.М.

12

Розроблення тракту вимірювання та реєстрації сигналів ото акустичної емісії на основі процесора TMS320VC5510. (стаття)

друк.

Вісник НТУУ “КПІ”, серія Приладобудування. – 2007. - №33. –
С. 134 - 139.

0,5

Лисенко О.М.

13

Проблеми слухового скринінгу новонароджених
та засоби їх вирішення (тези)

 

друк.

Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні питання науки та практики: досягнення та перспективи - 2007», 3-7 грудня 2007р., Полтава, - 2007. – С. 288.

0,1

Лисенко О.М.

14

Проблеми метрологічного забезпечення засобів реєстрації отоакустичної емісії (ОАЕ) (стаття)

 

друк.

Медична інформатика та інжеренія. – Київ. - №1. – 2008. – С. 61 – 65.

0,4

Лисенко О.М.

15

Тракт генерації стимулів системи реєстрації отоакустичної емісії на основі цифрового сигнального процесора TMS320VC5510 (стаття)

друк.

Електроніка та зв'язок. – Київ. – №5. – 2008. - С. 90-93

0,2

Лисенко О.М.

16

Проблеми метрологічного забезпечення педіатричних аудіометрів (тези)

друк.

М і жнародна н ауково- технічна конференція: «Перспективные разработки науки и техники» , Przemysl (Польща) - 2008.- С.144.

0,1

Лисенко О.М.

17

Засоби суб'єктивного слухового скринінгу новонароджених (тези)

друк.

М і жнародна н ауково- технічна конференція: « Новости научной мысли – 2008», Praha (Чех ія ) – 2008. - С.93.

0,05

Лисенко О.М.

18

Дослідження слуху шляхом реєстрації сигналу викликаної затриманої отоакустичної емісії (стаття)

друк.

Электроника и связь. Научно-технический журнал. – Киев, 2009. – №4-5, тематический выпуск «Электроника и нанотехнологии ». – С175 – 178.

0,2

Мережаний П.Г., Лисенко О.М.

19

Аппаратурные средства разработки приложений на основе технологии ZigBee (тези)

 

друк.

Друга конференція молодих вчених «Електроніка–2009». Збірник статей. Частина 2. – Київ, 2009. – С. 225–230.

0,2

Мережаний П.Г., Лисенко О.М.

20

Математичне моделювання аудіометричного тракту на основі DSP технології (тези)

 

друк.

Друга конференція молодих вчених «Електроніка–2009». Збірник статей. Частина 2. – Київ, 2009. – С. 182 – 190 .

0,2

Паламарчук О. М .

2. Патенти

1

Система реєстрації отоакустичної емісії

(варіанти)

друк.

Патент України UA МПК7 А 61 В 5/12 №70880А
2004. Бюлетень ДДІВ №10.

 

0,9

Лисенко О.М.

2

Педіатричний аудіометр

друк.

Позитивне рішення від 04.12.2008р. по заявці № u 2008 11835, МКИ 7 А61В 5/12. // Заявл. 06.10.2008р.

0,45

Лисенко О.М., Лебедев Д.Ю.

3. Навчально-методичні праці

1

Цифрова електроніка: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

друк.

Київ, ІВЦ „Видавництво „Політехніка” НТУУ „КПІ”, 2005, 51с.

51

23

Антонюк О.І.,

Лисенко О.М., Лучаківський А.Р., Мережаний П. Г

2

Цифрові сигнальні процесори TMS320C24x фірми " Texas Instruments ": методичні вказівки до виконання лабораторніх робіт, частина 1

друк

Киів, НТУУ "КПІ" ВПІ ВПК "Політехніка", 2006, 56с.

56

25

Мережаний П.Г., Антонюк О.І., Лисенко О.М.

3

Цифрові сигнальні процесори TMS320C24x фірми "Texas Instruments": методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, частина 2

друк

Київ, НТУУ "КПІ" ВПІ ВПК "Політехніка", 2007, 46с.

46

20

Мережаний П. Г., Антонюк О.І., Лисенко О.М.   

 
Головна | НовиниАбітурієнтамПро кафедруВикладачіНавчальний процесНаукові проектиСтудентські проектиУчбовий центрКонтакти

© DEDEC
Created by Denys Y. Lebedev

Обмен косметика oriflame Каталог Орифлейм Орифлейм регистрация weather in england Песчаник Киев Камаз Киев сниму квартиру киев медицинское оборудование буран, су 29 фото, миг 29 массажный стол, массажное кресло зодиакальный гороскоп принтер epson