НОВА ВЕРСІЯ САЙТУ КАФЕДРИ ВЖЕ ПРАЦЮЄ, ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ KEOA.KPI.UA/wp/Russian Ukraine English
Catalog RSS

  Новини
  Абітурієнтам >>
  Про кафедру >>
  Викладачі >>
  Навчальний процес >>
  Наукові проекти
  Студентські проекти >>
  Учбовий центр
  Контакти >>
Фотогалерея
  Наш youtube-канал
  Розклад занятьвступ у кпі

Програма фахового вступного випробування
Програма додаткового вступного випробування

Методичні рекомендації до розрахунку печатних плат [24мб]
Вступ до КПІ, екзамени, тести, адреса приймальної комісії


Приемная комиссия КПІ
Інформаційний пакет
Сайт ФЕЛ
Сайт НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»
...
   
Ваша майбутня спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, спеціалізація «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем».
В цьому році у нас 53 бюджетних місця.

ВІТАЄМО!! Кафедра КЕОА зайняла 1 місце серед кафедр ФЕЛ НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» - KPIDATA.ORG

Навчально-науковий центр « Ощадливе виробництво»
[ Карта сайта ]     Головна » Викладачі » Доценти » Кучернюк Павло Валентинович 


Варфоломєєв Антон ЮрійовичЯганов Петро ОлексійовичКороткий Євген ВасильовичБондаренко Віктор МиколайовичКорнєв Володимир ПавловичКучернюк Павло ВалентиновичЛебедев Денис ЮрійовичМiрошниченко Анатолій ПетровичПавлов Леонід Миколайович


Керівники бакалаврівКерівники магістрантів

Кучернюк Павло Валентинович

Доцент, кандидат технічних наук

Працює на кафедрі з 1985 р.  Стаж викладацької роботи: понад  25 років.

 

     Народився 1962 року. Закінчив факультет електронної техніки  Київського політехнічного інституту в 1985 році за спеціальністю «напівпровідники   та   діелектрики».  З   1987   по 1990 рр. навчався в аспірантурі КПІ. В 1991 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «твердотільна електроніка та мікроелектроніка».  Працював стажером-дослідником, науковим співробітником, старшим викладачем, доцентом. В 1995 році отримав вчене звання доцента. Був керівником 6 науково-дослідних робіт, працював над питаннями математичного моделювання напівпровідникових приладів і проектування аналогових ІМС. Зараз наукові інтереси пов’язані з інформаційними та телекомунікаційними технологіями.  Викладає ряд дисциплін інформаційно-телекомунікаційного напрямку студентам кафедри («Основи теорії телекомунікаційних систем», «Комп’ютерні мережі та засоби телекомунікацій», «Технології та засоби керування в інформаційних мережах»), керує дипломниками та магістрантами. За особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для телекомунікаційної галузі нагороджений у 2002 році Почесною грамотою Державного комітету зв’язку та інформатизації України. Є керівником проектної групи та гарантом освітніх програм «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка».

З 2001 року приймає активну участь у розбудові корпоративної телекомунікаційної мережі університету. Є одним з авторів концепції розвитку інтегрованої  інформаційної мережі університету і, як начальник відділу адміністрування  телекомунікаційних та інформаційних систем науково-технічного об’єднання «КПІ-Телеком», безпосередньо керує проектами по реалізації даної концепції.

Напрямки науково-інженерної діяльності: інтелектуальні інформаційні мережі, методологія побудови мультисервісних інформаційних мереж, інтелектуальні системи керування та моніторингу в мультисервісних мережах. Має понад 60 науково-методичних праць та публікацій у різних виданнях.

Під його керівництвом магістри провели наукові дослідження та захистили магістерські дисертації по таким тематикам:

- 2002 р.

А. Васильєва «Інформаційні та телекомунікаційні технології в електронній комерції»

О. Петрищева «Інформаційні та телекомунікаційні технології в банківських системах»

- 2003 р.

Д. Шейкін «Маршрутизація в мультисервісних мережах»

Є. Кузін «Бездротові мережі передачі даних»

-2004 р.

О. Губар «Високошвидкісні технології передачі даних»

А. Хлонь «Інтелектуальні інформаційні мережі»

-2005 р.

Е. Мельник «Мультисервісні інформаційні мережі»

- 2006 р.

В. Степанов «Бездротові технології передачі даних»

О. Олійник «Алгоритми і протоколи маршрутизації в інформаційних мережах»

- 2007 р.

Р. Шуляківський «Моніторинг в інформаційних мережах»

М. Антоненко «Система аналізу і обробки поштового потоку»

В. Матвійко «Забезпечення інформаційної безпеки в комп'ютерних мережах»

-2008 р.

Н. Стеченко «Інтелектуальна система керування інформаційними мережами»

Публікації за темою магістерської дисертації.

Кучернюк П.В., Стеченко Н.В. Архитектура интеллектуальной системы управления информационными сетями //Электроника и связь. – 2009. -  № 1.

К. Сушко «Система обробки поштового потоку»

Публікації за темою магістерської дисертації.

Кучернюк П.В., Сушко К.В. Методы обработки и фильтрации нежелательных сообщений электронной почты //Электроника и связь. – 2009. -  № 1.

- 2009 р.

А. Морський «Якість обслуговування в мультисервісних інформаційних мережах»

Публікації за темою магістерської дисертації.

Кучернюк П.В., Морской А.В. Обеспечение качества обслуживания в мультисервисных
информационных сетях
// IІ міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2009»: зб. ст. – Київ, 2009.

- 2013 р.

В. Андрюшкін «Система керування приладами УФ-дезинфекції»

Публікації за темою магістерської дисертації.

Андрюшкін В.М. Driver controls for UV lamps// Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Inovation in Science and technology»: зб. праць. – 2010.

Андрюшкін В.М. Блок управления УФ-лампами устройств для дезинвекции//

IV міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2011»: зб. ст. – Київ, 2011.

Андрюшкін В.М. Система управления УФ-источниками на базе микросхемы IRS 2573D //VI міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2013»: зб. ст. – Київ, 2013.

- 2014 р.

Д. Бєлоус «Забезпечення інформаційної безпеки в хмарних сховищах даних»

Публікації за темою магістерської дисертації.

Бєлоус Д.І., Кучернюк П.В. Забезпечення інформаційної безпеки в хмарних сховищах даних // Інфрматика, математика, автоматика. - ІМА::2014. – Матеріали та програма науково-технічної конференції. – 2014.

Бєлоус Д.І. Побудова захищенного   хмарного сховища даних // VІI міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2014», збірник статей. – 2014.

Бєлоус Д.І. Забезпечення інфомаційної безпеки в хмарних сховищах // Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: матерiали 16-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2014. – 2014.

Я. Савченко «Методи і алгоритми маршрутизації у мобільних ad hoc мережах»

Публікації за темою магістерської дисертації.

Савченко Я.М. Порівняльний аналіз алгоритмів маршрутизації у мобільних мережах MANET для передачі голосових даних // VІI міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2014», збірник статей. – 2014.

Савченко Я.М. Порівняльний аналіз алгоритмів маршрутизації у MANET // Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: матерiали 16-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2014. – 2014.

- 2016 р.

А. Довгаль «Методи і технології захисту інформації в корпоративних мережах»

Публікації за темою магістерської дисертації.

Довгаль А.О. Класифікація загроз безпеки в інформаційній мережі //Збірник статей. ІХ міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених “Електроніка-2016”(ELCONF-2016), 13-15 квітня 2016 р., НТУУ «КПІ», м. Київ. – 2016.

Довгаль А.О. Побудова моделі загроз інформаційній безпеці мережі за допомогою регресіного аналізу // Збірник тез доповідей. Всеукраїнська інтернет-конференція «Сучасні методи, інформаційне та програмне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами», 11 травня 2016р., Луцький НТУ, м. Луцьк. – 2016.

Кучернюк П.В.,Довгаль А.О. Модель загроз безпеки в інформаційно-комунікаційних системах на основі регресійного аналізу //Електроніка та зв’язок, Том 22, № 2(97),  2017, С. 79-84

Б. Дикуха  «Методи покращення розпізнавання образів на цифрових зображеннях»

Публікації за темою магістерської дисертації.

Дикуха Б.О. Метод покращення якості виявлення нахилених облич на зашумлених зображеннях //Збірник статей. ІХ міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених “Електроніка-2016”(ELCONF-2016), 13-15 квітня 2016 р., НТУУ «КПІ», м. Київ. – 2016

Дикуха Б.О. Метод запобігання повторного знаходження обличчя у системах виявлення облич//Збірник тез доповідей. Міжнародна науково-практична конференції «Інформаційна безпека та комп’ютерні технології», м. Кіровоград, 24-25 березня 2016 р. – 2016.

- 2017 р.

Т. Ходнєв «Методи підвищення ефективності неінвазивних нейроінтерфейсів»

Публікації за темою магістерської дисертації.

Ходнєв Т.А., Ткаченко М.С. Повышение эффективности нейроинтерфейсов потребительского уровня //Збірник статей. ІХ міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених “Електроніка-2016”(ELCONF-2016), 13-15 квітня 2016 р., НТУУ «КПІ», м. Київ. – 2016.

Ходнєв Т. А. Модель для оцінки інтегральної ефективності неінвазивних нейроінтерфейсів// Збірник статей. Х міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених “Електроніка-2017”(ELCONF-2017), 25-27 квітня 2017 р., КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ. – 2017.

О. Кулак «Методи побудови та оптимізації бездротових мереж доступу»

Публікації за темою магістерської дисертації.

Кулак О.В. Порівняння сучасних стандартів бездротових мереж доступу //Збірник статей. ІХ міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених “Електроніка-2016”(ELCONF-2016), 13-15 квітня 2016 р., НТУУ «КПІ», м. Київ. – 2016.

Кулак О.В. Математична модель для оптимізації розміщення точок доступу технології Wi-Fi//Збірник статей. Х міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених “Електроніка-2017”(ELCONF-2017), 25-27 квітня 2017 р., КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ. – 2017.

- 2018 р.

Ю. Бондаренко «Методи виділення інформаційної складової цифрового сигналу»

Публікації за темою магістерської дисертації.

Бондаренко Ю.О. Реалізація MIPS ядра на ПЛІС//Збірник статей. ІХ міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених “Електроніка-2016”(ELCONF-2016), 13-15 квітня 2016 р., НТУУ «КПІ», м. Київ. – 2016.

Бондаренко Ю.О. Методи корекції сигналу в системах розпізнавання мовлення// Збірник статей. ХІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2018». Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 24-26 квітня 2018.

Бондаренко Ю.О. Класифікація методів корекції сигналу для систем автоматичного розпізнавання мовлення// Збірник тез доповідей. Друга міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні та інформаційні системи і технології» (“Computer and informational systems and technologies”). Харків, ХНУРЕ, 18-19 квітня 2018р.

Бондаренко Ю.О. Використання нейронних мереж для придушення реверберації та шуму// Збірник тез доповідей. Друга міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні та інформаційні системи і технології» (“Computer and informational systems and technologies”). Харків, ХНУРЕ, 18-19 квітня 2018 р.

Д. Орлов «Методи обробки зображень для  розпізнавання сигналів світлофора»

Публікації за темою магістерської дисертації.

Орлов Д. А.  Алгоритм распознавания сигналов светофора // Збірник статей. ХІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2018». Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 24-26 квітня 2018.

Орлов Д. А. Сравнительный анализ некоторых алгоритмов отслеживания движения транспортного средства по видеоизображению// Збірник тез доповідей. Друга міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні та інформаційні системи і технології» (“Computer and informational systems and technologies”). Харків, ХНУРЕ, 18-19 квітня 2018 р.

В. Ланевський «Методи виявлення вторгнень в інформаційну систему на прикладному рівні»

Публікації за темою магістерської дисертації.

Ланевський В.Є. Методи неконтрольованого машинного навчання як засіб детекції мережевих вторгнень// Збірник статей. ХІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2018». Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 24-26 квітня 2018.

Ланевський В.Є. Методи контрольованого машинного навчання при виявлення мережевих вторгнень // Збірник тез доповідей. Друга міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні та інформаційні системи і технології» (“Computer and informational systems and technologies”). Харків, ХНУРЕ, 18-19 квітня 2018 р.

А. Білогай «Технологія віддаленого налаштування мікроконтролерних систем»

 

 

 

Навчальні посібники.

Кучернюк. П. В. Основи побудови інформаційних мереж [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності «Радіоелектронні апарати та засоби» / П. В. Кучернюк ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 3,54 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 269 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8071.

Начальний посібник з дисципліни «Основи побудови інформаційних мереж» призначений для студентів спеціальності 7.05090201, 8.05090201 «Радіоелектронні апарати та засоби» і знайомить із  сучасними методами і технічними засобами для побудови ефективних інформаційно-обчислювальних мереж. У посібнику докладно розглянуто базові методи та підходи до побудови  систем передачі даних, особливості представлення даних в інформаційних каналах, особливості різних типів фізичних середовищ передачі даних та їх основні характеристики, різні типи мережних топологій, модель мережної архітектури, базові методи передачі даних, які покладено в основу побудови різних протоколів канального рівня, особливості архітектури та протоколів локальних мереж, особливості протоколів стеку TCP/IP, протоколу IPv6, системи доменних імен, питання  маршрутизації.

            Матеріали навчального посібника можуть використовуватись як безпосередньо у теоретичному курсі, так і для самостійної роботи студентів і підготовки до лабораторних робіт.

 

Кучернюк, П. В. Комп’ютерні мережі [Електронне видання] : навчальний посібник з дисципліни «Комп’ютерні мережі та засоби телекомунікації» для студентів спеціальності 7.05090201, 8.05090201 «Радіоелектронні апарати та засоби» / П. В. Кучернюк ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл: 8,29 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 238 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12042.

Начальний посібник з дисципліни «Комп’ютерні мережі та засоби телекомунікацій» (розділ ««Комп’ютерні мережі»)  містить матеріали, які використовуються як безпосередньо у теоретичному курсі, так і матеріали для самостійної роботи студентів, підготовки до лабораторних робіт, виконання курсового проекту. Ці матеріали поділено на п’ять розділів. У першому розділі посібника розглянуто особливості реалізації технологій, які використовуються у локальних обчислювальних мережах. У другому розділі посібника розглянуто особливості різних типів апаратних засобів комп’ютерних мереж та засобів міжмережної взаємодії. Третій розділ посібника знайомить студентів із засобами підвищення надійності зберігання і обробки інформації в мережах. У четвертому розділі посібника розглянуто різні типи засобів підвищення інформаційної безпеки в мережах. У п’ятому розділі наведено методику проектування комп’ютерних мереж, яка базується на матеріалах інших розділів навчального посібника.

Навчальний посібник призначений для студентів радіоелектронних та телекомунікаційних спеціальностей, інженерно-технічних спеціалістів та аспірантів.

 

 

Публікації у фахових наукових виданнях за останні 5 років

 

  1. Кучернюк П.В., Павлов Л.Н. Схемотехника сверхнизковольтного перемножителя сигналов// Електроніка та зв’язок, Том 20, № 6(89), 2015, С. 11-15

Розглянуто умови переходу від умов роботи традиційного диференціального каскаду, побудованого на МОП-транзисторах до умов сверхнізьковольтного режиму роботи. Досліджено особливості схемотехніки перемножувача сигналів, що становить основу програмованого фільтру-корелятору. Розглянуто основні джерела помилки перемноження і зроблена аналітична оцінка їх величини. Досліджено умови вихідного перетворення сигналу - продукту перемноження. Наведено практичні схеми перетворювачів вихідного сигналу.

  1. Кучернюк П.В., Павлов Л.Н. Оптимизация ядра перемножителя сигналов// Електроніка та зв’язок, Том 21, № 1(90), 2016, С. 11-17

Запропоновано критерій оптимальності ядра перемножувача сигналів, що враховує амплітуду вихідного сигналу і обмеження на параметри компонентів та рівень постійної складової. Визначено аргументи на основі аналізу чутливості компонентів схеми. Проведено порівняння швидкості збіжності пошуку оптимальної точки методом найшвидшого спуску і методом покоординатного спуску. Зроблений вибір на користь останнього.

  1. Кучернюк П.В., Довгаль А.О. Модель загроз безпеки в інформаційно-комунікаційних системах на основі регресійного аналізу //Електроніка та зв’язок, Том 22, № 2(97), 2017, С. 79-84

Засобами регресійного аналізу з використанням багаторівневої класифікації загроз, яка базується на моделі OSI, розроблена математична модель загроз безпеці інформаційно-комунікаційних систем. Розглянута постановка задачі та показано, як з теоретичної моделі отримати апроксимаційне рівняння регресії, яке може бути використано для подальшого прогнозування впливу можливих атак на стан мережі. Запропонована формалізована процедура розрахунку коефіцієнтів регресії та на прикладі загроз фізичного рівня проілюстрована можливість застосування математичної моделі.  Модель може бути використана для багаторівневого аналізу впливу можливих загроз на стан інформаційно-комунікаційних систем, визначення найбільш критичних загроз та прийняття рішень  щодо створення систем захисту інформації у мережах різного призначення.

  1. Кучернюк П. В. Методи і технології захисту комп’ютерних мереж
    (фізичний та канальний рівні) /П.В. Кучернюк //Мікросистеми, Електроніка та Акустика. - 2018. - Том 22, № 6(101). - С 64-70

Розглянуто найбільш поширені рішення, які підтримуються виробниками обладнання для комп’ютерних мереж (комутатори 2-го та 3-го рівнів, маршрутизатори), реалізовані у операційних системах та протоколах і можуть бути використані при розробці та реалізації комплексних систем захисту корпоративних мереж. Стаття є першою з циклу статей, присвячених аналізу методів і технологій захисту. Наведено типові загрози комп’ютерним мережам фізичного та канального рівнів моделі OSI та проведено аналіз особливостей методів і технологій захисту. Результати аналізу можуть бути використані для прийняття обґрунтованих рішень щодо вибору методів захисту для мереж різного призначення та з різними вимогами щодо захисту інформації.

  1. Кучернюк П. В. Методи і технології захисту комп’ютерних мереж
    (мережний, транспортний та прикладний рівні) /П.В. Кучернюк //Мікросистеми, Електроніка та Акустика. - 2018. - Том 23, № 1. - с. 52-58

Розглянуто найбільш поширені рішення, які підтримуються виробниками обладнання для комп’ютерних мереж (комутатори 2-го та 3-го рівнів, маршрутизатори), реалізовані у операційних системах та протоколах і можуть бути використані при розробці та реалізації комплексних систем захисту корпоративних мереж. Стаття є другою з циклу статей, присвячених аналізу методів і технологій захисту. Наведено типові загрози комп’ютерним мережам мережевого, транспортного і прикладного рівнів моделі OSI та проведено аналіз особливостей методів і технологій захисту. Результати аналізу можуть бути використані для прийняття обґрунтованих рішень щодо вибору методів захисту для мереж різного призначення та з різними вимогами щодо захисту інформації. Налаштування відповідного функціоналу на мережевому обладнанні дозволить здійснювати контроль відповідності політиці мережевої безпеки та реалізовувати захист максимально близько до можливого джерела порушень.


Показано 1 - 1 (всего 1 позиций)     Страницы:  

Навчальний посібник з дисципліни «Основи побудови інформаційних мереж»

 >>>
 
Показано 1 - 1 (всего 1 позиций)     Страницы:  1  

   

 
Головна | НовиниАбітурієнтамПро кафедруВикладачіНавчальний процесНаукові проектиСтудентські проектиУчбовий центрКонтакти

© DEDEC
Created by Denys Y. Lebedev

Обмен косметика oriflame Каталог Орифлейм Орифлейм регистрация weather in england Песчаник Киев Камаз Киев сниму квартиру киев медицинское оборудование буран, су 29 фото, миг 29 массажный стол, массажное кресло зодиакальный гороскоп принтер epson