НОВА ВЕРСІЯ САЙТУ КАФЕДРИ ВЖЕ ПРАЦЮЄ, ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ KEOA.KPI.UA/wp/Russian Ukraine English
Catalog RSS

  Новини
  Абітурієнтам >>
  Про кафедру >>
  Викладачі >>
  Навчальний процес >>
  Наукові проекти
  Студентські проекти >>
  Учбовий центр
  Контакти >>
Фотогалерея
  Наш youtube-канал
  Розклад занятьвступ у кпі

Програма фахового вступного випробування
Програма додаткового вступного випробування

Методичні рекомендації до розрахунку печатних плат [24мб]
Вступ до КПІ, екзамени, тести, адреса приймальної комісії


Приемная комиссия КПІ
Інформаційний пакет
Сайт ФЕЛ
Сайт НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»
...
   
Ваша майбутня спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, спеціалізація «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем».
В цьому році у нас 53 бюджетних місця.

ВІТАЄМО!! Кафедра КЕОА зайняла 1 місце серед кафедр ФЕЛ НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» - KPIDATA.ORG

Навчально-науковий центр « Ощадливе виробництво»
[ Карта сайта ]     Головна » Викладачі » Доценти » Яганов Петро Олексійович 


Варфоломєєв Антон ЮрійовичЯганов Петро ОлексійовичКороткий Євген ВасильовичБондаренко Віктор МиколайовичКорнєв Володимир ПавловичКучернюк Павло ВалентиновичЛебедев Денис ЮрійовичМiрошниченко Анатолій ПетровичПавлов Леонід Миколайович


Керівники бакалаврівКерівники магістрантів

Яганов Петро Олексійович

Яганов Петро Олексійович - intellect.kpi.ua


Доцент Яганов Петро Олексійович

Скачать подробную информацию (3,570Mb)

Скачать презентацию лекций (832Kb)

Скачать презентацию лекций "Управління якістю продукції на виробництві" (250Kb)

Скачать презентацию лекций (160Kb)

Лекции (230Kb)Стаж викладацької роботи: 18 років

1957 р.н., кандидат технічних наук, доцент кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури.

Яганов П.О. закінчив з відзнакою факультет електроніки КПІ за спеціальністю «Діелектрики і напівпровідники» у 1981 році. У цьому ж році почав свою трудову діяльність на кафедрі діелектриків і напівпровідників (зараз це кафедра мікроелектроніки) факультету електроніки на посаді інженера. Далі обіймав посади молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, керував науково-дослідними роботами. З 1993 року переходить на викладацьку роботу на кафедру «Конструювання та виробництво радіоелектронної апаратури», на якій у 2006 році захистив дисертацію кандидата технічних наук, отримав вчене звання доцента. В теперішній час, працюючи на посаді доцента кафедри «Конструювання електронно-обчислювальних засобів», викладає навчальні дисципліни бакалаврам, спеціалістам, магістрам, керує їх атестаційними роботами.

Проводить наукові дослідження у галузі сенсорної електроніки, систем збору та обробки даних. За роки науково-викладацької роботи став автором 8 винаходів, понад 90 наукових та навчально-методичних праць, зокрема двох навчальних посібників.


1. Навчально-методична робота.

1.1. Педагогічне навантаження визначено дисциплінами підготовки бакалаврів «Вимірювальні перетворювачі фізичних величин» (3 кр.: 36 год. лекцій, 18 год. лабораторні роботи), «Моделювання технічних систем та технологічних процесів» (6,5 кр.: 72 год. лекцій, 36 год. лабораторні роботи), «Фізико-теоретичні основи конструювання ЕА» (1 кр.: 18 год. лабораторні роботи) , спеціалістів та магістрів «Основи нейромережних технологій» (3 кр.: 36 год. лекцій, 18 год. лабораторні роботи), «Математичне моделювання систем та процесів» (4 кр.: 36 год. лекцій, 18 год. лабораторні роботи). Усі дисципліни мають дидактичне забезпечення, необхідну робочу документацію, навчальні та робочі навчальні програми.

1.2. Видано три тексти лекцій з грифом НТУУ «КПІ» (загальним об’ємом 9 ум.друк.арк.), один навчальний посібник з грифом факультету електроніки НТУУ «КПІ» (9,3 ум.друк.арк.).

1.3. В межах обов’язків заступника завідувача кафедри з навчально-методичної роботи щорічно до нового навчального року здійснювалась переробка існуючих та розробка нових навчальних та робочих навчальних планів напряму 6.050902 ОКР «бакалавр», 7.0509021 ОКР «спеціаліст» та 8.0509021 ОКР «магістр», проводився розрахунок обсягу навчального навантаження кафедри відповідно робочим навчальним планам, подавались звітні форми К 3 Б,К, К 4 Б,К, К 5 Б,К.

1.4. У 2012-2013 н.р. як член робочої групи приймав участь у розробці ОКХ та ОПП напряму 6.050902 «Радіоелектронні апарати» ОКР «бакалавр», спеціальності 7.0509021 «Радіоелектронні апарати та засоби» ОКР «спеціаліст» та 8.0509021 ОКР «магістр», підготовці комплекту матеріалів щодо акредитації спеціальності «Радіоелектронні апарати та засоби» ОКР «спеціаліст» та 8.0509021 ОКР «магістр».

1.5. Щорічна перевірка робіт ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

1.6. Участь у роботі секції «Електроніка та приладобудування» МАН України (на ІІ етапі голова журі, на ІІІ етапі член журі), за що був відзначений подяками МОН України та Київського відділення МАН України.

1.7. У 2014 році пройшов підвищення кваліфікації у УІІТО «НТУУ «КПІ»» МОН України.

2. Науково-іноваційна робота.

2.1. Наукове керівництво дослідженнями з ініціативної НДР «Рейтрейсинговий аналіз оптичної системи ока» (Договір № 141/КЕОА-1 з НДІ прикладної електроніки НТУУ «КПІ», Державний реєстраційний № 0115U002864).

2.2. За звітний період опубліковано 7 статей у наукових фахових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.

2.3. Здійснювалось щорічне керівництво науковою роботою студентів. Результати робіт пройшли апробацію на 6 міжнародних науково-технічних конференціях. Загалом опубліковано 13 тез.

2.4. Проведено офіційне опонування двох кандидатських дисертацій у 2011 р. та 2012 р.

3. Організаційно-виховна робота.

3.1. Виконання обов’язків заступника завідувача кафедри КЕОА з навчально-методичної роботи.

3.2. Виконання обов’язків члена Спеціалізованої ради К 76.051.09.

3.3. Участь у підготовці та проведенню науково-методичних семінарів кафедри КЕОА.

3.4. Куратор навчальних груп 1 – 5 курсів.

Список

наукових та навчально-методичних праць

к.т.н., доцента Яганова Петра Олексійовича у 2011 - 2015 рр.

№ п.п Найменування праці (мовою оригіналу) Рукописна або друкована Назва видавництва, журналу (номер, рік) Кількість друкованих аркушів або сторінок разом Співавтори праці
1. Модулі обробки даних для автоматизованих систем управління будівлями стаття Электроника и связь. № 3, 2011. 9 с. Дзюбецька М.О.
2. Система контролю зносу та заміни обладнання тези Десята Міжнародна науково-технічна конфе-ренція „Приладобудуван-ня: стан і перспек-тиви”, 19 – 20 квіт-ня 2011 р., м. Київ. ПБФ, НТУУ „КПІ”. 2 с. Рябуха Є.О.
3. Віртуальний кардіограф тези Десята Міжнародна науково-технічна конфе-ренція „Приладобудуван-ня: стан і перспек-тиви”, 19 – 20 квіт-ня 2011 р., м. Київ. ПБФ, НТУУ „КПІ”. 2 с. Кришко Л.Є.
4. Аналітична модель кривих рівних гучностей звуку тези Десята Міжнародна науково-технічна конфе-ренція „Приладобудуван-ня: стан і перспек-тиви”, 19 – 20 квіт-ня 2011 р., м. Київ. ПБФ, НТУУ „КПІ”. 2 с. Дрозд В.П.
5. Мікроелектронні сенсори на p-n переходах. Текст лекцій. електронне видання Свідоцтво НМУ № Е 10/11-203. Рекомендовано Методичною радою НТУУ „КПІ” прот. № 5 від 03.02.2011 48 с., іл.. Борисов О.В.
6. Мікроелектронні сенсори на p-n переходах. Текст лекцій. Навчальне видання К.: НТУУ «КПІ», 2011. 52 с., іл.. Борисов О.В.
7. Мікроелектронні сенсори температури на кремнієвій структурі з діалект-рикною ізоляцією. Текст лекцій. Навчальне видання К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 48 с. 48 с., іл.. Борисов О.В.
8. Використання прозорих електропровідних плівок двоокису олова у конструкціях МДН-фототранзисторів стаття Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Фізика. Електроніка. – Т. 1. Вип. 1, 2011. 4 с. Політанський Л.Ф.
9. Точка максимальної потужності сонячного елемента тези ХІ Міжнародна науково-технічна конференція „Приладобудування: стан і перс пек-тиви”, 24 – 25 квіт-ня 2012 р., м. Київ, ПБФ, НТУУ „КПІ”. 2 с. Ластовець С.О. Мартинова А.А.
10. Визначення параметрів еквівалентної схеми сонячного елемента за експериментальними даними тези ХІ Міжнародна науково-технічна конференція „Приладобудування: стан і перспекти-ви”, 24 – 25 квітня 2012 р., м. Київ, ПБФ, НТУУ „КПІ”. 2 с. Ластовець С.О. Мартинова А.А.
11. Малогабаритний діодний термосенсор стаття Восточно-Европей-ский журнал пере-довых технологий. – Т. 6. № 12, 2012. 3 с. Політанський Л.Ф. Лесінський В.В.
12. Комп’ютерна система збору даних з універсальним GPIB-інтерфейсом тези ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція„Приладобудування: стан і перспективи”, 23 – 24 квітня 2013 р., м. Київ, Україна. – ПБФ, НТУУ „КПІ”. 2 с. Запорожець Т.В.
13. Оптоелектронні пере-творювачі на кремніє-вій структурі з діелек-тричною ізоляцією. Текст лекцій. електронне видання Рекомендовано Методичною радою НТУУ „КПІ” . Протокол № 7 від 21.03.2013 р., 52 с. Борисов О.В.
14. The analysis of quasi-optimal topologies of networks-on-chip on meeting the global optimum стаття Наукоємні технології. № 4, 2013. 4 с. Павлов Л.М. Романов О.Ю.
15. Оптоелектронні пере-творювачі на кремніє-вій структурі з діалект-ричною ізоляцією. Текст лекцій. Навчальне видання К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 52 с. 52 с., іл.. Борисов О.В.
16. Прогнозована якість програмного продукту при використанні відкрито-замкнутого підходу з композиційним базисом тези Інформатика, мате-матика, автоматика „ІМА 2014”. Мате-ріали та програма науково-технічної конференції. Суми, 21-26 квітня 2014 р. 1 с. Горєлов А.В.
17. Метод получения базиса для счетных множеств тези Інформатика, мате-матика, автоматика „ІМА 2014”. Мате-ріали та програма науково-технічної конференції. Суми, 21-26 квітня 2014 р. 1 с. Горелов А.В. Редько И.В.
18. Синтез функції оптимізації між вузлами у квазіопти-мальних топологіях мереж на кристалі тези Інформатика, мате-матика, автоматика „ІМА 2014”. Мате-ріали та програма науково-технічної конференції. Суми, 21-26 квітня 2014 р. 1 с. Романов О.Ю.
19. Композиційні засади програмістської діяльності стаття Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. №4, 2014. 10 с. Горєлов А.В. Редько І.В.
20. Проблема повноти систем в примітивній програмній алгебрі тези 7-ма міжнародна науково-технічна конференція моло-лодих вчених "Електроніка-2014" Київ, 2014. 4 с. Горєлов А.В. Редько І.В.
21. Технологія побудови програмного забезпечення інтелектуальної системи "Розумний дім" тези ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція „Приладобудування: стан і перспек-тиви”, 23 – 24 квіт-ня 2014 р., м. Київ, ПБФ, НТУУ „КПІ”. 1 с. Горєлов А.В. Редько І.В.
22. Примітивна програмна алгебра обчислюваль-них функцій над записами стаття Наукові вісті НТУУ „КПІ”. - №2, 2015. 15 с. Захарченко Т.Л. Редько Д.І. Редько І.В.
23. Мікроелектронні сен-сори на основі кремні-євих p-n переходів. Навчальний посібник. електронне видання Надано гриф «Рекомендовано Вченою радою ФЕЛ», прот. № 05/15 від 25.05.2015 засідання Вченої ради факультету електроніки НТУУ «КПІ» 174 с, іл. Борисов О.В.
24. Класифікаційні властивості персептронів. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання лабораторних робіт за темою «Персептрони» електронне навчальне видання Надано гриф «Рекомендовано Вченою радою ФЕЛ», прот. № 10/15 від 26.10.2015 р. засідання Вченої ради факультету електроніки НТУУ «КПІ» 32 с.
25. Microelectronic sensors at the pn-junction доповідь Proceedings of the China-Ukraine Forum on Science and Technology. June 22nd – 26th, 2015, Harbin, Chine. 19 с.
26. Композиційні засади програмістської діяльності стаття Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. № 3 (86), 2015. С. 11-19. 9 с. Горєлов А.В. Редько І.В.
27. Primitive programing algebra: General approfch to a problem of functional completeness стаття Системні дослідження та інформаційні технології. № 4, 2015. С. 83-96. 15 с. Редько Д.В. Редько І.В. Захарченко Т.Л.
28. Пристрій для зондування ока людини Заявка на патент Реєстраційний № u 201602188 від 09.03.2016 12 с. Молебний В.В. Вокіл Дж. Мадала Ш. Климов М.В.


   

 
Головна | НовиниАбітурієнтамПро кафедруВикладачіНавчальний процесНаукові проектиСтудентські проектиУчбовий центрКонтакти

© DEDEC
Created by Denys Y. Lebedev

Обмен косметика oriflame Каталог Орифлейм Орифлейм регистрация weather in england Песчаник Киев Камаз Киев сниму квартиру киев медицинское оборудование буран, су 29 фото, миг 29 массажный стол, массажное кресло зодиакальный гороскоп принтер epson