Russian Ukraine English
Catalog RSS

  Новини
  Абітурієнтам >>
  Про кафедру >>
  Викладачі >>
  Навчальний процес >>
  Наукові проекти
  Студентські проекти >>
  Учбовий центр
  Контакти >>
Фотогалерея
  Наш youtube-канал
  Розклад занятьвступ у кпі

Вступ на 5 курс для отримання рівня магістра
Методичні рекомендації до розрахунку печатних плат [24мб]
Вступ до КПІ, екзамени, тести, адреса приймальної комісії


Приемная комиссия КПІ
Інформаційний пакет
Сайт ФЕЛ
Сайт НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»
...
   
Ваша майбутня спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, спеціалізація «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем».
В цьому році у нас 53 бюджетних місця.


>>>--- НАШ КАНАЛ НА Youtube.com ---<<<

ВІТАЄМО!! Кафедра КЕОА зайняла 1 місце серед кафедр ФЕЛ НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» - KPIDATA.ORG

Навчально-науковий центр « Ощадливе виробництво»
[ Карта сайта ]     Головна » Навчальний процес » Дисципліни кафедри » Электронно-вычислительные приборы и системы-3. Курсовая работа. ОКМ 
Друзі, презентуємо відео про кафедру! Що скажете? На кафедрі Конструювання електронно-обчислювальної апаратури ми вивчаємо розробку складної сучасної електроніки на зразок мікропроцесорів, відеокарт та майнерів криптовалют з застосуванням найновішого обладнання. Детально про кафедру: http://telegra.ph/Kafedra-konstruyuvannya-elektronno-obchislyuvalnoi-aparaturi-06-16 До речі, цього року нам збільшили держ. замовлення до 52-х місць, оскільки минулого року набрали більше абітурієнтів, ніж було заплановано :) За створення відео дякуємо нашим студентам! Головний актор - Луминецький Роман Петрович (Luminetskiy Roman) Режисер - Бабіч Сергій Олександрович (Сергій Бабіч) Оператор - Алдохін Максим Денисович (Aldokhin Maks) Шукаємо обдарованих абітурієнтів, які захоплюються електронікою. Будемо дуже вдячні за підтримку, лайк, репост! :)

Опубліковано Кафедра КЕОА, ФЕЛ, НТУУ "КПІ імені І. Сікорського" Субота, 16 червня 2018 р.
- pdf

Електронно-обчислювальні пристрої та системи-3. Курсова робота. ОКМ


Електронно-обчислювальні пристрої та системи-3. Курсова робота. ОКМ

Опис кредитного модуля
ЗП-11  Курсова робота «Електронно-обчислювальні пристрої та системи »
(код та назва кредитного модуля, дисципліни)
Статус кредитного модуля  - навчальні дисципліни за вибором навчального закладу
(обов'язкова або за вільним вибором студентів)
Лектор Лисенко Олександр Миколайович, професор, зав. кафедри
(прізвище, ім’я та по батькові, посада)
Інститут/факультет електроніки
(назва)
Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
(назва)

І. Загальні відомості

Курсова робота з навчальної дисципліни “Електронно-обчислювальні пристрої та системи” є останнім із її трьох кредитних модулів, що відноситься до циклу професійної та практичної підготовки і проводить підготовку бакалаврів спеціальності “Радіоелектронні апарати та засоби” у напрямку проектування та налагодження електронно-обчислювальних пристроїв і вимірювальних (керуючих) систем із застосуванням методів цифрової обробки сигналів та програмного пакету моделювання Matlab. Важливість дисципліни випливає із сучасного стану радіоелектроніки і мікропроцесорної техніки. Міждисциплінарні зв’язки: до забезпечуючих дисциплін відносяться такі як “Функціонально-логічне проектування”, “Обчислювальна математика”, “Аналогова та цифрова схемотехніка”, “Алгоритмізація та програмування”, а також окремі розділи курсу „Обчислювальні та мікропроцесорні засоби електронних апаратів”. У свою чергу даний кредитний модуль забезпечує необхідними знаннями студентів для вивчення таких предметів, як  ²Периферійні пристрої², "Автоматизація проектування електронних засобів", ²Проектування систем-на-кристалі², “Системи технічного зору”. Особливість організації вивчення даного кредитного модулю полягає в тому, що вивчення методів цифрової обробки сигналів, принципів проектування та побудови електронно-обчислювальних пристроїв і систем, зокрема, у вигляді цифрових фільтрів різного типу та порядку проводиться на базі поширеного програмного пакета моделювання Matlab.

На вивчення кредитного модуля відводиться 45 годин/1,5 кредити ECTS.

 

II. Розподіл навчального часу

 

 

Форма
навчання
та ОКР

Семестри

Кред./всього

Розподіл навчального часу за видами
занять

Семестрова
атестація

Лекції

Практичні
заняття

Семінари

Лабораторні
роботи

Компютерний практикум

СРС, КР

денна,
«бакалавр»

 

8

 

1,5/45

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

45

 

-

III. Результати навчання

 Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:
- проектування та моделювання з аналізом отриманих результатів електронно-обчислювальних пристроїв і систем на прикладі цифрових фільтрів заданого порядку з відомою смугою пропускання та типом імпульсної характеристики, що реалізують методи цифрової фільтрації сигналів в програмному середовищі Matlab.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння даного кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:
знати:
- методику та принципи проектування, моделювання та налагодження електронно-обчислювальних пристроїв і систем на прикладі цифрових фільтрів із заданими параметрами;
-  основи теорії та основні «класичні» методи цифрової обробки та фільтрації сигналів;
-  сучасний стан та можливості засобів обробки інформації на основі цифрових сигнальних процесорів (на прикладі TMS320C5510 фірми Texas Instruments).
На основі одержаних знань студент повинен вміти:
- синтезувати SimuLink-моделі трактів перетворення сигналів та здійснювати їх моделювання в середовищі Matlab, розроблювати алгоритмічні і програмні рішення їх реалізації, кваліфіковано застосовувати сучасні методи цифрової обробки  та фільтрації сигналів;
Після вивчення курсу студент повинен набути досвід:
- застосування сучасних методів та алгоритмів цифрової обробки сигналів, а також використання ресурсів додатку SimuLink програмного середовища моделювання Matlab при розробленні сучасних електронно-обчислювальних пристроїв та систем різного функціонального призначення, отриманого на прикладі процедури синтезу цифрових фільтрів із заданими параметрами і характеристиками.

IV. Зміст кредитного модуля

Графік виконання курсової роботи

Тиждень семестру

Назва етапу роботи

Навчальний час

Ауд .

СРС

2

Отримання теми та завдання

--

3

3-5

Підбір та вивчення літератури

--

6

6-7

Структурна схема БІХ чи КІХ фільтра та принцип його роботи

--

6

8

Розрахунок передатної функції фільтра

--

3

9

АЧХ, ФЧХ та імпульсна характеристика

--

3

10-12

Моделювання фільтра в середовищі Matlab

--

9

13-15

Аналіз отриманих результатів та оформлення роботи

--

9

16

Подання курсової роботи на перевірку

--

3

17

Захист курсової роботи

--

3

 

Всього

--

45

 
Перелік тем (варіантів вихідних даних)п/п

Цифровий фільтр

Тип

Часта зрізу (ФНЧ, ФВЧ) або смуга пропускання (смуговий, режекторний)

1

Баттерворта (БІХ)

ФНЧ

500 Гц

2

Бесселя (БІХ)

ФНЧ

1 кГц

3

Чебишева 1 типу (БІХ)

ФНЧ

100 Гц

4

Чебишева 2 типу (БІХ)

ФНЧ

350 Гц

5

Еліптичний (БІХ)

ФНЧ

2,3 кГц

6

Фільтр з вікном Кайзера (КІХ)

ФНЧ

200 Гц

7

Фільтр з вікном Хеммінга (КІХ)

ФНЧ

750 Гц

8

Фільтр з вікном Блекмана (КІХ)

ФНЧ

900 Гц

9

Баттерворта (БІХ)

ФВЧ

600 Гц

10

Чебишева equiripple filter (КІХ)

ФВЧ

1,2 кГц

11

Чебишева 1 типу (БІХ)

ФВЧ

250 Гц

12

Чебишева 2 типу (БІХ)

ФВЧ

450 Гц

13

Еліптичний (БІХ)

ФВЧ

2,5 кГц

14

Фільтр з вікном Кайзера (КІХ)

ФВЧ

170 Гц

15

Фільтр з вікном Хеммінга (КІХ)

ФВЧ

800 Гц

16

Фільтр з вікном Блекмана (КІХ)

ФВЧ

950 Гц

17

Баттерворта (БІХ)

СФ

(600-1000) Гц

18

Чебишева 1 типу (БІХ)

СФ

(350-750) Гц

19

Чебишева 2 типу (БІХ)

СФ

(400-800) Гц

20

Еліптичний (БІХ)

СФ

(2,5-6) кГц

21

Фільтр з вікном Кайзера (КІХ)

СФ

(50-170) Гц

22

Фільтр з вікном Хеммінга (КІХ)

СФ

(4-8) кГц

23

Фільтр з вікном Блекмана (КІХ)

СФ

(0,95-3) кГц

24

Баттерворта (БІХ)

РФ

(600-1000) Гц

25

Чебишева 1 типу (БІХ)

РФ

(350-750) Гц

26

Чебишева 2 типу (БІХ)

РФ

(400-800) Гц

27

Еліптичний (БІХ)

РФ

(2,5-6) кГц

28

Фільтр з вікном Кайзера (КІХ)

РФ

(50-170) Гц

29

Фільтр з вікном Хеммінга (КІХ)

РФ

(4-8) кГц

30

Фільтр з вікном Блекмана (КІХ)

РФ

(0,95-3) кГц

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення
Методика вивчення даного кредитного модуля враховує як специфіку курсу, так і той факт, що він проводиться на 4 курсі підготовки майбутніх бакалаврів. Вони вже володіють достатнім арсеналом знань, умінь та навичок за обраним фахом, які вони здобули на попередніх курсах професійної підготовки у вузі. Це дає змогу посилити елементи самостійності у вивченні даного кредитного модуля, а також спиратися у викладанні на перші 2 кредитні модулі даної дисципліни та на предмети, суміжні з даним. Враховуючи ці обставини при вивченні модуля значна увага приділяється технічному аналізу і комплексному системному підходу у вирішенні задач проектування та моделювання сучасних електронних обчислювальних пристроїв і систем на прикладі цифрових фільтрів із заданими параметрами.
Студентам надається можливість самостійної роботи на ПЕОМ з використанням необхідного технічного обладнання та програмного забезпечення, передбаченого по виконанню завдань курсової роботи. Слід зазначити при цьому, що для вивчення даного кредитного модуля необхідний програмний пакет Matlab.
Вимоги щодо оформлення, змісту та структури пояснювальної записки курсової роботи детально викладено у розроблених методичних вказівках до її виконання. Там же наведено приклад її оформлення для одного із цифрових фільтрів.
Рекомендована література
 
Нижче наведено перелік літератури, яка пропонується студентам для вивчення цього кредитного модуля. Матеріали методичних вказівок з даного кредитного модуля дисципліни “Електронно-обчислювальні пристрої та системи” на правах рукопису розміщуються в електронному вигляді на кафедральному сервері в папці “Навчальна документація” та в Електронному Кампусі університету. Необхідне для виконання курсової роботи програмне забезпечення (пакет Matlab) наявне в навчально-науковій лабораторії цифрових технологій кафедри КЕОА.
Основна
1. А.Сергиенко. Цифровая обработка сигналов. - СПб.; Питер, 2003. - 604 с.
2. Л.М.Гольденберг. Цифровая обработка сигналов: Справочник/ Л.М.Гольденберг, Б.Д.Матюшкин, М.Н.Поляк. - М.: Радио и связь, 1985. – 312 с.
3. Р. Блейхут. Быстрое алгоритмы цифровой обработки сигналов: Пер. с англ. И.И. Грушко - М.: Мир, 1989. – 448 с.
4. Texas Instruments TMS320С55х DSP Controllers CPU and Instruction Set. Reference Guide. June 2001.
5. Texas Instruments TMS320С5510 DSP Controllers Peripheral Library and Specific Devices. Reference Guide. June 2001.
6. Texas Instruments TMS320C1x/С2х/С2хх/С5х AssemЫy Language Too1s. User's Guide. March 1995.
7. Texas Instruments TMS320C55x. User's Guide. Apri1 2001. 5. www.ti.com
8. А.Солонина, Д.Улахович, Л.Яковлев. Алгоритмы и процессоры цифровой обработки сигналов. - СПб. : BHV, 2001. - 456 с.
Рекомендована література доступна студентам у НТБ, на кафедрі та в Електронному Кампусі.
Індивідуальне консультування: щосереди з 14-00 до 16-00 у ауд. 202-12, а також по e-mail: o.lysenko@kpi.ua.

VI. Мова

VII. Характеристика індивідуальних занять

За цим кредитним модулем дисципліни не передбачено виконання індивідуальних завдань.

VIII. Методика оцінювання

Для оцінювання рівня засвоєння кредитного модуля застосовується рейтингова система.
Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання

1. Виконання графіку роботи
Ваговий бал — 8.
Максимальна кількість балів за всі 8 етапів роботи:
8 балів ´ 8 = 64 бали.
Критерії оцінювання:

  • вчасно виконаний етап................................................................ 8 балів
  • не вчасно виконаний етап............................................................. 4 бали

2. Атестація
Розмір стартової шкали:
RС = 64 бали.
Розмір шкали рейтингу:
R = 100 балів.
Для отримання оцінки «зараховано» на проміжних атестаціях студент повинен мати:

  • I атестація (8 тиждень) — не менше, ніж 20 балів;
  • II атестація (14 тиждень) — не менше, ніж 40 балів.

3. Захист курсової роботи

Умови допуску до захисту:

  • Виконання всіх етапів роботи (окрім етапу її захисту);
  • Хоча б одна атестація з оцінкою «зараховано»;
  • Стартовий рейтинг rС ≥ 36 балів.

За якісний та успішний захист роботи студент може отримати щонайбільше 36 балів.
Таблиця переведення рейтингової оцінки з навчальної дисципліни RD


RD = rС+ rз

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

95 ≤ RD

А

Відмінно

85 ≤ RD < 95

В

Добре

75 ≤ RD < 85

С

Добре

65 ≤ RD < 75

D

Задовільно

60 ≤ RD < 65

E

Задовільно

RD < 60

Fx

Не задовільно

rС < 36

F

Не допущено

Примітка:
RD  ‑ рейтингова оцінка студента з дисципліни,
rС   ‑ стартовий рейтинг студента, отриманий протягом семестру.
Rз   ‑ бали за якість захисту роботи.

IX. Організація

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський.

 

Розробник опису кредитного модуля
завідувач кафедри конструювання
електронно-обчислювальної апаратури, д.т.н., проф.                Лисенко О.М.


   

 
Головна | НовиниАбітурієнтамПро кафедруВикладачіНавчальний процесНаукові проектиСтудентські проектиУчбовий центрКонтакти

© DEDEC
Created by Denys Y. Lebedev

Обмен косметика oriflame Каталог Орифлейм Орифлейм регистрация weather in england Песчаник Киев Камаз Киев сниму квартиру киев медицинское оборудование буран, су 29 фото, миг 29 массажный стол, массажное кресло зодиакальный гороскоп принтер epson