НОВА ВЕРСІЯ САЙТУ КАФЕДРИ ВЖЕ ПРАЦЮЄ, ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ KEOA.KPI.UA/wp/Russian Ukraine English
Catalog RSS

  Новини
  Абітурієнтам >>
  Про кафедру >>
  Викладачі >>
  Навчальний процес >>
  Наукові проекти
  Студентські проекти >>
  Учбовий центр
  Контакти >>
Фотогалерея
  Наш youtube-канал
  Розклад занятьвступ у кпі

Програма фахового вступного випробування
Програма додаткового вступного випробування

Методичні рекомендації до розрахунку печатних плат [24мб]
Вступ до КПІ, екзамени, тести, адреса приймальної комісії


Приемная комиссия КПІ
Інформаційний пакет
Сайт ФЕЛ
Сайт НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»
...
   
Ваша майбутня спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, спеціалізація «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем».
В цьому році у нас 53 бюджетних місця.

ВІТАЄМО!! Кафедра КЕОА зайняла 1 місце серед кафедр ФЕЛ НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» - KPIDATA.ORG

Навчально-науковий центр « Ощадливе виробництво»
[ Карта сайта ]     Головна » Про кафедру » Підготовка студентів 
Підготовка студентів

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

Здійснює підготовку бакалаврів за напрямом 6.050902 «Радіоелектронні апарати» (4 роки), магістрів (шифр 8.05090201, 2 роки) та спеціалістів (шифр 7.05090201, 1,5 роки) по спеціальності “Радіоелектронні апарати та засоби” (після бакалаврата) . Кафедра має ліцензію на набір абітурієнтів - 90 місць.

Освітньо-кваліфікаційні рівні - перший рівень - бакалавр (шифр 6.091000), строк навчання - 4 роки, другий рівень - спеціаліст (шифр 7.091001), строк навчання 5 років і 6 місяців (додаткові 1 рік і 6 місяців після отримання кваліфікації бакалавра), магістр (шифр 8.091001), строк навчання 5 років і 10 місяців.

Форма навчання – денна (бюджет, контракт).

Наукова та освітня спрямованість кафедри пов'язана із широким застосуванням новітніх комп'ютерних технологій у електронних засобах обробки інформації. В наш час бурхливого розвитку інформаційних технологій фахівці, підготовлені кафедрою, займаються розробкою, конструюванням та програмуванням електронних схем, синтезом драйверів для різного електронного обладнання, створенням та експлуатацією баз даних, побудовою обладнання та програмних засобів комп'ютерних мереж, створенням інформаційно-обчислювальних систем різного функціонального призначення.

На нашій кафедрі дають досконалі знання різних мов програмування (C++, C, Delphi, ASSEMBLER, VHDL). Після закінчення навчання Ви будете висококваліфікованим фахівцем як у програмному, так і в технічному забезпеченні комп'ютерів, мікроконтролерів, цифрових сигнальних процесорів, ПЛІС та радіоелектронних засобів на їх основі.. У своїх навчальних планах кафедра зосереджує увагу на засвоєнні студентами методів автоматизованого проектування, конструювання і технології саме інформаційно- та електронно-обчислювальних засобів нового покоління, в тому числі „систем на кристалі” (SoC). Велика увага приділяється новітнім розробкам у галузях інформаційних та телекомунікаційних технологій, розпізнаванні образів та нейронних мереж, нечіткої арифметики, експертних систем та цифрової обробки сигналів. Це досягається за рахунок застосування в учбовому процесі кафедри сучасної лабораторної бази у вигляді оціночних модулів Starter Kit, Evaluation Board сімейств MAX7000, Cyclone ф. ALTERA, C2000, C5000, MSC12x ф. TEXAS INSTRUMENTS, AVR ф. ATMEL разом із САПР MAX-PLUS II, Quartus II, Code Composer Studio, IAR Embedded Workbench, OrCAD, PCAD, а також засобу програмування вимірювальних та управляючих комп'ютерних комплексів LabVIEW ф. National Instruments.

На кафедрі діють офіційний Центр навчання технологіям проектування ПЛІС ф. ALTERA та учбові лабораторії ф. TEXAS INSTRUMENTS і ATMEL, а також 6 навчально-наукових лабораторій: інформаційних технологій, аналогової та цифрової електроніки, моделювання напівпровідникових приладів та ІМС, штучного інтелекту та розробки нестандартних засобів вводу/виводу в ЕОМ, фізичних основ мікроелектроніки, цифрових технологій.

Серед прикладів наукових та освітніх напрямків роботи кафедри, в яких досягнуто значних науково-технічних результатів, можна виділити наступні:

  • розробка та програмування блоків керування різними електронними системами;
  • проектування та програмування технічних засобів на основі використання штучного інтелекту;
  • конструкторська розробка вузлів радіоелектронних апаратів;
  • проектування та програмування великих інтегральних схем, в тому числі SoC ;
  • розробка та впровадження обчислювальних засобів для комерційної діяльності (касові апарати, лічильники грошей, банкомати);
  • реалізація проектів локальних та корпоративних комп'ютерних мереж, у тому числі і за програмою комп'ютеризації НТУУ “КПІ”;
  • проведення досліджень у галузі так званих “інтелектуальних” електронних інформаційних систем, у тому числі систем штучного інтелекту, експертних систем, проблемно-орієнтованих систем різного функціонального призначення, нечітких систем і систем прийняття рішень.

Кафедра має зв'язки з багатьма країнами світу. Студенти мають можливість проходити стажування у Німеччині, Польщі, Кореї та інших країнах світу. Після закінчення вузу наші випускники працюють в Україні, США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Німеччині. Умова одна: необхідно знати іноземні мови.   

 
Головна |