НОВА ВЕРСІЯ САЙТУ КАФЕДРИ ВЖЕ ПРАЦЮЄ, ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ KEOA.KPI.UA/wp/Russian Ukraine English
Catalog RSS

  Новини
  Абітурієнтам >>
  Про кафедру >>
  Викладачі >>
  Навчальний процес >>
  Наукові проекти
  Студентські проекти >>
  Учбовий центр
  Контакти >>
Фотогалерея
  Наш youtube-канал
  Розклад занятьвступ у кпі

Програма фахового вступного випробування
Програма додаткового вступного випробування

Методичні рекомендації до розрахунку печатних плат [24мб]
Вступ до КПІ, екзамени, тести, адреса приймальної комісії


Приемная комиссия КПІ
Інформаційний пакет
Сайт ФЕЛ
Сайт НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»
...
   
Ваша майбутня спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, спеціалізація «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем».
В цьому році у нас 53 бюджетних місця.

ВІТАЄМО!! Кафедра КЕОА зайняла 1 місце серед кафедр ФЕЛ НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» - KPIDATA.ORG

Навчально-науковий центр « Ощадливе виробництво»
[ Карта сайта ]     Головна » Про кафедру » Навчальні лабораторії 
Навчальні лабораторії

На кафедрі функціонує шість науково-учбових лабораторій:


Наявний аудиторний і навчальний фонд.

Практичне навчання студентів провадиться на базі таких лабораторій кафедри .

Найменування лабораторії
Розташування
Загальна площа

Лабораторія цифрових технологій (www.digitalLab.kiev.ua)

Ауд. 339 , 12 корпус

74 м. кв.

Лабораторія інформаційних технологій

Ауд. 331-а,б, 12 корпус

130 м. кв.

Лабораторія аналогової і цифрової електроніки

Ауд. 201-б, 12корпус

68 м. кв.

Лабораторія моделювання напівпровідникових приладів та ІМС

Ауд. 325 ,12 корпус

44 м. кв.

Лабораторія штучного інтелекту та розробки нестандартних засобів вводу/виводу в ЕОМ

Ауд. 327 ,12 корпус

44 м. кв.

Лабораторія фізичних основ мікроелектроніки

Ауд. 329 ,12 корпус

68 м. кв.

Навчальна аудиторія

Ауд. 201-а, 12 корпус

72 м. кв.

Загальна площа аудиторного і навчального фонду кафедри – 426 м. кв.

Робочі місця комп 'ютеризованих лабораторій інформаційних технологій, моделювання напівпровідникових приладів та ІМС, штучного інтелекту та розробки нестандартних засобів вводу/виводу в ЕОМ з' єднані в локальну мережу кафедри, в якій використовується операційна система Windows NT . Локальна мережа кафедри через кафедральний маршрутизотор підключена до мережі університету.


Лабораторія цифрових технологій

Лабораторія розташована в аудиторії 339 12 корпусу.

Відповідальний за лабораторію - професор Лисенко О.М.

Лабораторія здійснює підготовку бакалаврів та магістрів "під замовлення" підприємств зі спеціалізацією по напрямкам: ПЛІС фірмі ALTERA , RISC -мікроконтролери родини MSP 430 фірми Texas Instruments , DSP -процесори родин С24х ( F 243, LF 2407), С28х ( F 2812) та С55х (С5510) фірми Texas Instruments , AVR RISC -мікроконтролери фірми Atmel , прецизійні вимірювальні мікроконтролери родини MSC 12 xx фірми Texas Instruments , бездротові технології ZigBee стандарту IEEE 802.15.4 на базі радіомодемів фірми Chipcon .

На базі лабораторії функціонує офіційний Центр навчання продукції фірми Altera в Україні та учбові лабораторії фірми Texas Instruments та Atmel.


Лабораторія інформаційних технологій

Лабораторія розташована в аудиторіях 331-а та 331-б 12 корпусу, загальна площа - 130 м. кв.

Відповідальний за лабораторію - доцент Кучернюк П.В.

В лабораторії обладнана локальна мережа на 26 робочих місць і комунікаційний центр кафедральної інформаційної мережі. Локальна мережа кафедри через кафедральний маршрутизотор підключена до мережі університету. Лабораторія обладнана сучасними комп'ютерами типу PENTIUM IV – 9 од., Celeron 3,2 – 7 од., парк яких постійно оновлюється. Мережеве програмне забезпечення - Windows NT Server і Workstation в лабораторії та FreeBSD Unix на маршрутизоторі. Кожен студент кафедри має можливість отримати персональну поштову скриньку на поштовому сервері кафедри, користуватися обчислювальними ресурсами для індивідуальної роботи в середньому не менш 1 години кожен день навчання.

Лабораторія інформаційних технологій є базовою для практичного вивчення таких дисциплін: "Обчислювальна техніка та програмування", "Системне програмування та керування конструкторськими базами даних", "Фізико-теоретичні основи конструювання електронних апаратів", "Автоматизація конструкторсько-технологічного проектування", "Проектування елементної бази на основі замовних ВІС", "Основи ділової та комп'ютерної графіки", "Апаратно-програмні засоби мереж ЕОЗ", "Сучасні комп'ютерні технології в конструюванні ЕОЗ", "Електронно-обчислювальні засоби для банківської діяльності". Працюючи в лабораторії студенти вивчають операційні системи MS - DOS та Windows , мови програмування - С++ та Assembler , засоби створення програмних додатків для доступу та керування базами даних - С- Builder та Delphi , набувають навичок роботи та адміністрування серверів баз даних InterBase та Oracle , навичок роботи з електронними таблицями, навичок роботи з гіпертекстом та створення WEB -сторінок, навичок роботи та адміністрування в мережі. Студенти освоюють і широко використовують при підготовці курсових та дипломних проектів сучасні пакети конструкторського, логічного та схемотехнічного проектування: PCAD , OrCAD , DesignLab та пакет для підготовки конструкторської документації - AutoCAD .


Лабораторія аналогової і цифрової електроніки

Лабораторія знаходиться в аудиторії 201-г навчального корпусу №12 НТУУ «КПІ». Загальна площа лабораторії складає 68 м 2 .

Відповідальний за лабораторію - асистент В. В. Собченко.

Лабораторія достатньо обладнана сучасними контрольно-вимірювальними приладами, макетами та інструментами для проведення лабораторних практикумів з таких дисциплін: "Основи радіоелектроніки", "Елементна база електронних апаратів", "Аналогова та цифрова електроніка", "Основи метрології, взаємозамінюваності та стандартизації".

Інтенсивний розвиток електроніки і особливо схемотехніки, основаної на застосуванні прецизійних аналогових та цифрових мікросхем, визначають безперервну модернізацію лабораторної бази по електроніці. Тому в лабораторії постійно вдосконалюється та розвивається лабораторне обладнання шляхом оновлення засобів вимірювальної техніки та впровадження нових практичних і лабораторних робіт.

Працюючи в лабораторії, студенти вивчають принципи побудови і функціонування аналогової та цифрової електроніки, набувають навичок роботи з контрольно-вимірювальними приладами, вивчають принципи побудови та аналізу електричних кіл, вивчають основні електричні характеристики та принципи функціонування сучасної електронної аналогової і цифрової елементної бази, а також принципи побудови електронних схем на її основі.

Основне завдання роботи лабораторії - прививати уміння і навички поводження з сучасними аналоговими та цифровими (на основі „жорсткої логіки”) схемами, визначення їх електричних характеристик, обробка результатів експериментів і застосування їх при проектуванні радіоелектронної апаратури.

Лабораторія розрахована на 8 робочих місць . Кожне робоче місце містить наступні контрольно-вимірювальні прилади: генератори Г3-113, вольтметри В7-35, В7-36, осцилографи С1-73, С1-98, універсальні блоки живлення, макети по лабораторним практикумам вищезазначених дисциплін. В лабораторії також є паяльне обладнання та допоміжні прилади: LC -метри, частотоміри, багатофункціональні вимірювальні прилади, характерографи тощо.

Виробничо-учбова потужність лабораторії аналогової та цифрової електроніки складає 6 академічних годин занять зі студентами за один робочий день і 2 академічні години занять в день по курсовому та дипломному проектуванню.


Лабораторія моделювання напівпровідникових приладів та ІМС

Лабораторія розташована в аудиторії 325 12 корпусу, загальна площа - 44 м. кв.

Відповідальний за лабораторію - старший викладач Лисенко О. І.

Лабораторія моделювання напівпровідникових приладів та ІМС є базовою для практичного вивчення таких дисциплін: "Основи мікроелектроніки", "Проектування елементної бази на основі замовних ВІС", "Сучасні комп ' ютерні технології в конструюванні ЕОЗ".

Працюючи в лабораторії студенти вивчають принципи побудови і функціювання сучасних мікроелектронних приладів та мікросхем, набувають навичок проектування та аналізу мікросхем та елементної бази на основі замовних ВІС.


Лабораторія штучного інтелекту
та нестандартних засобів введення/виведення даних

Лабораторія розташована в аудиторії 327 12 корпусу, загальна площа - 44 м. кв.

Відповідальний за лабораторію - асистент Бондаренко Н.О.

В лабораторії обладнана локальна мережа на 12 робочих місць. Всі комп’ютери лабораторії підключені до загальної мережі кафедри. Лабораторія обладнана сучасними комп’ютерами типу Pentium, парк яких постійно оновлюється. На базі ПЕОМ і навчальних стендів типа EV8031(AVR)V3.2, а також спеціалізованих інструментальних програмних засобів створено навчальні робочі місця для вивчання основ проектування обчислювальних та мікропроцесорних систем на базі одно кристальних мікроконтролерів.

Лабораторія є базовою для практичного вивчення таких дисциплін: «Обчислювальні та мікропроцесорні засоби в електронних апаратах», «Електронно-обчислювальні пристрої та системи», «Штучний інтелект», «Виробничі системи зі штучним інтелектом», «Обчислювальна математика».

Працюючи в лабораторії студенти вивчають принципи побудови і функціювання мікропроцесорних засобів та електронно-обчислювальних пристроїв, вивчають принципи побудови та набувають навичок роботи з експертними системами та системами штучного інтелекту.


Лабораторія фізичних основ мікроелектроніки

Лабораторія розташована в аудиторії 329 12 корпусу, загальна площа - 68 м. кв.

Відповідальний за лабораторію - доцент Мірошниченко А.П.

Лабораторія оснащена в достатній мірі сучасним контрольно-вимірювальним обладнанням, приладами та інструментами для проведення лабораторних практикумів.

Лабораторія фізичних основ мікроелектроніки є базовою для практичного вивчення таких дисциплін: "Основи матеріалознавства та матеріали електронних апаратів", "Фізичні основи електронних приладів", "Елементна база електронних апаратів", "Основи конструювання ЕОЗ".

Працюючи в лабораторії студенти вивчають основні фізичні ефекти, які найчастіше зустрічаються в сучасних напівпровідникових приладах, принципи побудови і функціювання напівпровідникових приладів та їх електричні характеристики, вивчають основні електричні характеристики та принципи функціювання сучасної електронної бази, набувають навичок по конструювання дискретної елементної бази електронних апаратів та ії застосуванні.   

 
Головна | НовиниАбітурієнтамПро кафедруВикладачіНавчальний процесНаукові проектиСтудентські проектиУчбовий центрКонтакти

© DEDEC
Created by Denys Y. Lebedev

Обмен косметика oriflame Каталог Орифлейм Орифлейм регистрация weather in england Песчаник Киев Камаз Киев сниму квартиру киев медицинское оборудование буран, су 29 фото, миг 29 массажный стол, массажное кресло зодиакальный гороскоп принтер epson