НОВА ВЕРСІЯ САЙТУ КАФЕДРИ ВЖЕ ПРАЦЮЄ, ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ KEOA.KPI.UA/wp/Russian Ukraine English
Catalog RSS

  Новини
  Абітурієнтам >>
  Про кафедру >>
  Викладачі >>
  Навчальний процес >>
  Наукові проекти
  Студентські проекти >>
  Учбовий центр
  Контакти >>
Фотогалерея
  Наш youtube-канал
  Розклад занятьвступ у кпі

Програма фахового вступного випробування
Програма додаткового вступного випробування

Методичні рекомендації до розрахунку печатних плат [24мб]
Вступ до КПІ, екзамени, тести, адреса приймальної комісії


Приемная комиссия КПІ
Інформаційний пакет
Сайт ФЕЛ
Сайт НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»
...
   
Ваша майбутня спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, спеціалізація «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем».
В цьому році у нас 53 бюджетних місця.

ВІТАЄМО!! Кафедра КЕОА зайняла 1 місце серед кафедр ФЕЛ НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» - KPIDATA.ORG

Навчально-науковий центр « Ощадливе виробництво»
[ Карта сайта ]     Головна » Про кафедру » Навчальні лабораторії 
Навчальні лабораторії

На кафедрі функціонує шість науково-учбових лабораторій:


Наявний аудиторний і навчальний фонд.

Практичне навчання студентів провадиться на базі таких лабораторій кафедри .

Найменування лабораторії
Розташування
Загальна площа

Лабораторія цифрових технологій (www.digitalLab.kiev.ua)

Ауд. 339 , 12 корпус

74 м. кв.

Лабораторія інформаційних технологій

Ауд. 331-а,б, 12 корпус

130 м. кв.

Лабораторія аналогової і цифрової електроніки

Ауд. 201-б, 12корпус

68 м. кв.

Лабораторія моделювання напівпровідникових приладів та ІМС

Ауд. 325 ,12 корпус

44 м. кв.

Лабораторія штучного інтелекту та розробки нестандартних засобів вводу/виводу в ЕОМ

Ауд. 327 ,12 корпус

44 м. кв.

Лабораторія фізичних основ мікроелектроніки

Ауд. 329 ,12 корпус

68 м. кв.

Навчальна аудиторія

Ауд. 201-а, 12 корпус

72 м. кв.

Загальна площа аудиторного і навчального фонду кафедри – 426 м. кв.

Робочі місця комп 'ютеризованих лабораторій інформаційних технологій, моделювання напівпровідникових приладів та ІМС, штучного інтелекту та розробки нестандартних засобів вводу/виводу в ЕОМ з' єднані в локальну мережу кафедри, в якій використовується операційна система Windows NT . Локальна мережа кафедри через кафедральний маршрутизотор підключена до мережі університету.


Лабораторія цифрових технологій

Лабораторія розташована в аудиторії 339 12 корпусу.

Відповідальний за лабораторію - професор Лисенко О.М.

Лабораторія здійснює підготовку бакалаврів та магістрів "під замовлення" підприємств зі спеціалізацією по напрямкам: ПЛІС фірмі ALTERA , RISC -мікроконтролери родини MSP 430 фірми Texas Instruments , DSP -процесори родин С24х ( F 243, LF 2407), С28х ( F 2812) та С55х (С5510) фірми Texas Instruments , AVR RISC -мікроконтролери фірми Atmel , прецизійні вимірювальні мікроконтролери родини MSC 12 xx фірми Texas Instruments , бездротові технології ZigBee стандарту IEEE 802.15.4 на базі радіомодемів фірми Chipcon .

На базі лабораторії функціонує офіційний Центр навчання продукції фірми Altera в Україні та учбові лабораторії фірми Texas Instruments та Atmel.


Лабораторія інформаційних технологій

Лабораторія розташована в аудиторіях 331-а та 331-б 12 корпусу, загальна площа - 130 м. кв.

Відповідальний за лабораторію - доцент Кучернюк П.В.

В лабораторії обладнана локальна мережа на 26 робочих місць і комунікаційний центр кафедральної інформаційної мережі. Локальна мережа кафедри через кафедральний маршрутизотор підключена до мережі університету. Лабораторія обладнана сучасними комп'ютерами типу PENTIUM IV – 9 од., Celeron 3,2 – 7 од., парк яких постійно оновлюється. Мережеве програмне забезпечення - Windows NT Server і Workstation в лабораторії та FreeBSD Unix на маршрутизоторі. Кожен студент кафедри має можливість отримати персональну поштову скриньку на поштовому сервері кафедри, користуватися обчислювальними ресурсами для індивідуальної роботи в середньому не менш 1 години кожен день навчання.

Лабораторія інформаційних технологій є базовою для практичного вивчення таких дисциплін: "Обчислювальна техніка та програмування", "Системне програмування та керування конструкторськими базами даних", "Фізико-теоретичні основи конструювання електронних апаратів", "Автоматизація конструкторсько-технологічного проектування", "Проектування елементної бази на основі замовних ВІС", "Основи ділової та комп'ютерної графіки", "Апаратно-програмні засоби мереж ЕОЗ", "Сучасні комп'ютерні технології в конструюванні ЕОЗ", "Електронно-обчислювальні засоби для банківської діяльності". Працюючи в лабораторії студенти вивчають операційні системи MS - DOS та Windows , мови програмування - С++ та Assembler , засоби створення програмних додатків для доступу та керування базами даних - С- Builder та Delphi , набувають навичок роботи та адміністрування серверів баз даних InterBase та Oracle , навичок роботи з електронними таблицями, навичок роботи з гіпертекстом та створення WEB -сторінок, навичок роботи та адміністрування в мережі. Студенти освоюють і широко використовують при підготовці курсових та дипломних проектів сучасні пакети конструкторського, логічного та схемотехнічного проектування: PCAD , OrCAD , DesignLab та пакет для підготовки конструкторської документації - AutoCAD .


Лабораторія аналогової і цифрової електроніки

Лабораторія знаходиться в аудиторії 201-г навчального корпусу №12 НТУУ «КПІ». Загальна площа лабораторії складає 68 м 2 .

Відповідальний за лабораторію - асистент В. В. Собченко.

Лабораторія достатньо обладнана сучасними контрольно-вимірювальними приладами, макетами та інструментами для проведення лабораторних практикумів з таких дисциплін: "Основи радіоелектроніки", "Елементна база електронних апаратів", "Аналогова та цифрова електроніка", "Основи метрології, взаємозамінюваності та стандартизації".

Інтенсивний розвиток електроніки і особливо схемотехніки, основаної на застосуванні прецизійних аналогових та цифрових мікросхем, визначають безперервну модернізацію лабораторної бази по електроніці. Тому в лабораторії постійно вдосконалюється та розвивається лабораторне обладнання шляхом оновлення засобів вимірювальної техніки та впровадження нових практичних і лабораторних робіт.

Працюючи в лабораторії, студенти вивчають принципи побудови і функціонування аналогової та цифрової електроніки, набувають навичок роботи з контрольно-вимірювальними приладами, вивчають принципи побудови та аналізу електричних кіл, вивчають основні електричні характеристики та принципи функціонування сучасної електронної аналогової і цифрової елементної бази, а також принципи побудови електронних схем на її основі.

Основне завдання роботи лабораторії - прививати уміння і навички поводження з сучасними аналоговими та цифровими (на основі „жорсткої логіки”) схемами, визначення їх електричних характеристик, обробка результатів експериментів і застосування їх при проектуванні радіоелектронної апаратури.

Лабораторія розрахована на 8 робочих місць . Кожне робоче місце містить наступні контрольно-вимірювальні прилади: генератори Г3-113, вольтметри В7-35, В7-36, осцилографи С1-73, С1-98, універсальні блоки живлення, макети по лабораторним практикумам вищезазначених дисциплін. В лабораторії також є паяльне обладнання та допоміжні прилади: LC -метри, частотоміри, багатофункціональні вимірювальні прилади, характерографи тощо.

Виробничо-учбова потужність лабораторії аналогової та цифрової електроніки складає 6 академічних годин занять зі студентами за один робочий день і 2 академічні години занять в день по курсовому та дипломному проектуванню.


Лабораторія моделювання напівпровідникових приладів та ІМС

Лабораторія розташована в аудиторії 325 12 корпусу, загальна площа - 44 м. кв.

Відповідальний за лабораторію - старший викладач Лисенко О. І.

Лабораторія моделювання напівпровідникових приладів та ІМС є базовою для практичного вивчення таких дисциплін: "Основи мікроелектроніки", "Проектування елементної бази на основі замовних ВІС", "Сучасні комп ' ютерні технології в конструюванні ЕОЗ".

Працюючи в лабораторії студенти вивчають принципи побудови і функціювання сучасних мікроелектронних приладів та мікросхем, набувають навичок проектування та аналізу мікросхем та елементної бази на основі замовних ВІС.


Лабораторія штучного інтелекту
та нестандартних засобів введення/виведення даних

Лабораторія розташована в аудиторії 327 12 корпусу, загальна площа - 44 м. кв.

Відповідальний за лабораторію - асистент Бондаренко Н.О.

В лабораторії обладнана локальна мережа на 12 робочих місць. Всі комп’ютери лабораторії підключені до загальної мережі кафедри. Лабораторія обладнана сучасними комп’ютерами типу Pentium, парк яких постійно оновлюється. На базі ПЕОМ і навчальних стендів типа EV8031(AVR)V3.2, а також спеціалізованих інструментальних програмних засобів створено навчальні робочі місця для вивчання основ проектування обчислювальних та мікропроцесорних систем на базі одно кристальних мікроконтролерів.

Лабораторія є базовою для практичного вивчення таких дисциплін: «Обчислювальні та мікропроцесорні засоби в електронних апаратах», «Електронно-обчислювальні пристрої та системи», «Штучний інтелект», «Виробничі системи зі штучним інтелектом», «Обчислювальна математика».

Працюючи в лабораторії студенти вивчають принципи побудови і функціювання мікропроцесорних засобів та електронно-обчислювальних пристроїв, вивчають принципи побудови та набувають навичок роботи з експертними системами та системами штучного інтелекту.


Лабораторія фізичних основ мікроелектроніки

Лабораторія розташована в аудиторії 329 12 корпусу, загальна площа - 68 м. кв.

Відповідальний за лабораторію - доцент Мірошниченко А.П.

Лабораторія оснащена в достатній мірі сучасним контрольно-вимірювальним обладнанням, приладами та інструментами для проведення лабораторних практикумів.

Лабораторія фізичних основ мікроелектроніки є базовою для практичного вивчення таких дисциплін: "Основи матеріалознавства та матеріали електронних апаратів", "Фізичні основи електронних приладів", "Елементна база електронних апаратів", "Основи конструювання ЕОЗ".

Працюючи в лабораторії студенти вивчають основні фізичні ефекти, які найчастіше зустрічаються в сучасних напівпровідникових приладах, принципи побудови і функціювання напівпровідникових приладів та їх електричні характеристики, вивчають основні електричні характеристики та принципи функціювання сучасної електронної бази, набувають навичок по конструювання дискретної елементної бази електронних апаратів та ії застосуванні.   

 
Головна |