НОВА ВЕРСІЯ САЙТУ КАФЕДРИ ВЖЕ ПРАЦЮЄ, ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ KEOA.KPI.UA/wp/Russian Ukraine English
Catalog RSS

  Новини
  Абітурієнтам >>
  Про кафедру >>
  Викладачі >>
  Навчальний процес >>
  Наукові проекти
  Студентські проекти >>
  Учбовий центр
  Контакти >>
Фотогалерея
  Наш youtube-канал
  Розклад занятьвступ у кпі

Програма фахового вступного випробування
Програма додаткового вступного випробування

Методичні рекомендації до розрахунку печатних плат [24мб]
Вступ до КПІ, екзамени, тести, адреса приймальної комісії


Приемная комиссия КПІ
Інформаційний пакет
Сайт ФЕЛ
Сайт НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»
...
   
Ваша майбутня спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, спеціалізація «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем».
В цьому році у нас 53 бюджетних місця.

ВІТАЄМО!! Кафедра КЕОА зайняла 1 місце серед кафедр ФЕЛ НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» - KPIDATA.ORG

Навчально-науковий центр « Ощадливе виробництво»
[ Карта сайта ]     Головна » Навчальний процес 


Навчальний процес

Рабочі-навчальні плани кафедри КЕОА на навчальний рік можно скачати на сайті [179 Kb]

Рабочі-навчальні плани кафедри КЕОА на навчальний рік можно скачати тут [195 Kb]

Дисципліни,
що викладаються на кафедрі
конструювання електронно-обчислювальної апаратури.
1-3 курс

Обчислювальна техніка та програмування - 1
Обчислювальна техніка та програмування - 2
Метрологічне забезпеч. радіоелектрон. апар-ри
Основи електродiнамики
Основи радiоелектронiки - 1
Основи радiоелектронiки - 2
Матеріалознавство та матеріали електронних апаратів - 1
Матеріалознавство та матеріали електронних апаратів - 2
Елементна база електронних апаратів - 1
Елементна база електронних апаратів - 2
Фiзико-теоретичнi основи конструювання в ЕА
Імовірнісні основи обробки даних
Обчислювальна техніка та програмування (додаткові розділи)
Обчислювальна математика
Аналогова та цифрова електроніка -1
Аналогова та цифрова електроніка - 2
Основи мiкроелектронiки
Дослідження виробн-ва електронних апаратів -1
Дослідження виробн-ва електронних апаратів - 2
Обчислювальнi та мiкропроцес.засоби в ЕА -1
Обчислювальнi та мiкропроцес.засоби в ЕА- 2
Системне програмув. та керування конструкторськ. базами даних
Основи конструювання електронно-обчислювальних засобів
Функціонально-логічне проектування
Алгоритми програмування для розв"язку інженерних задач
Теорiя прийняття та оптимізацiя проектно-конструкторських рішень
Виробнича практика

4 курс

Обчислювальнi та мiкропроцесорні засоби в ЕА
Автоматизація констр.-технологічного проектування ЕА
Основи технології ЕОЗ
Основи побудови та застосування побутової РЕА
Електронно-обчислювальнi пристрої та системи
Основи конструювання ЕОЗ
Переддипломна практика
Дипломне проектування
Штучний iнтелект
Моделювання електронних схем та систем

Спеціалісти

Периферійні пристрої
Сучаснi комп'ютерні технологiї в конструюванi ЕОЗ
Технології територіально-розподілених мереж
Основи дiлової та комп'ютерної графiки
Виробничi системи зi штучним iнтелектом
Електроно-обчислювальнi засоби для банківської дiяльностi
Технології та засоби керування в інформаційних мережах
Основи інженерної творчості
Експертнi системи
Основи побудови інформаційних мереж
Застосування нейромережних технологій у керуванні виробничими процесами
Основи інформаційного менеджменту та побудови інформаційно-аналітичних засобів інтеграції
Програмне забезпечення розподільних інформаційно-обчислювальних систем

Магістри

Креативні методи вирішення складних інженерних задач
Периферійні пристрої
Технології та засоби керування в інформаційних мережах
Сучаснi комп'ют.технологiї в конструюванi ЕОЗ
Технології територіально-розподілених мереж
Основи інформаційного менеджменту та побудови інформаційно-аналітичних засобів інтеграції
Програмне забезпечення розподільних інформ.-обчислювальних систем
Проектування "систем на кристалі"
ЕОЗ на основі цифрових сигнальних процесорів
Системи технічного зору
Сертифікація виробництва та системи керування якістю
Експертнi системи
Наукові дослідження
Підготовка дипломної роботи
Педагогічна практика
Основи побудови інформаційних мереж


   

 
Головна |