НОВА ВЕРСІЯ САЙТУ КАФЕДРИ ВЖЕ ПРАЦЮЄ, ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ KEOA.KPI.UA/wp/Russian Ukraine English
Catalog RSS

  Новини
  Абітурієнтам >>
  Про кафедру >>
  Викладачі >>
  Навчальний процес >>
  Наукові проекти
  Студентські проекти >>
  Учбовий центр
  Контакти >>
Фотогалерея
  Наш youtube-канал
  Розклад занятьвступ у кпі

Програма фахового вступного випробування
Програма додаткового вступного випробування

Методичні рекомендації до розрахунку печатних плат [24мб]
Вступ до КПІ, екзамени, тести, адреса приймальної комісії


Приемная комиссия КПІ
Інформаційний пакет
Сайт ФЕЛ
Сайт НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»
...
   
Ваша майбутня спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, спеціалізація «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем».
В цьому році у нас 53 бюджетних місця.

ВІТАЄМО!! Кафедра КЕОА зайняла 1 місце серед кафедр ФЕЛ НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» - KPIDATA.ORG

Навчально-науковий центр « Ощадливе виробництво»
[ Карта сайта ]     Головна » Навчальний процес » Індивідуальні плани магістрів » Ходнев Тимофей Андреевич 
- pdf

Ходнєв Тимофій Андрійович


Ходнєв Тимофій Андрійович

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «КПІ»

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Декан ФЕЛ
проф., д.т.н. Жуйков В.Я.
________________________________
________________________________
(дата)

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН НАВЧАННЯ

магістранта______Ходнєва Тимофія Андрійовича________________________

  1. Зарахований наказом ректора НТУУ «КПІ» 2111-c   від _27.08.15____              

     на спеціальність   8.05090201     Радіоелектронні апарати та засоби”    

 

        Термін навчання    1 рік 10 місяців_________________________________

  1. Науковий керівник ___Кучернюк Павло Валентинович________________

 

3.  Напрямок дослідження: _________Технології розпізнавання та обробки нейронних імпульсів мозку для побудови нейроінтерфейсів типу  “мозок-комп’ютер____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

         Науковий керівник і напрямок наукового дослідження затверджені рішенням Ради факультету, протокол № _________ від  «___»__________20__р.

 

     4.   Наукові консультанти ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

 Завідувач кафедри
конструювання електронно-
обчислювальної апаратури ФЕЛ
проф., д.т.н. Лисенко О.М. 
___________________________

 

 

                                ПЛАН РОБОТИ НА 1 РІК НАВЧАННЯ

 

9 семестр

 

№№

Найменування дисципліни і видів робіт

Кількість годин

Форма звітності

Примітки

Ауд.г.

СРС

1

Основи наукових досліджень

60

33

залік

 

2

Креативні методи вирішення
складних задач

105

51

екзамен

 

3

Конструювання електронних засобів

135

63

диф. залік

 

4

Експертнi системи

120

48

екзамен

 

5

Основи побудови інформаційних мереж

150

78

екзамен

 

6

Охорона праці в галузі

30

12

диф. залік

 

7

Автоматизація проектування електронних засобів

120

60

залік

 

8

Основи нейромережних технологій

90

36

залік

 

 


10 семестр


Найменування дисципліни і видів робіт

Кількість годин

Форма звітності

Примітки

Ауд.г.

СРС

1

Фiлософськi проблеми наукового пiзнання

45

18

залік

 

2

Іноземна мова проф. спрямування

90

54

залік

 

3

Інтелектуальна власність

30

12

залік

 

4

Периферійні пристрої

120

66

залік

 

5

Комп’ютерні мережі та засоби телекомунікації

180

90

екзамен

 

6

Чинники успішного працевлаштування за фахом

30

18

 залік

 

7

Інноваційний менеджмент, менеджмент стартап-проектів

30

12

залік

 

8

Проектування “систем на кристалі”

150

87

диф. залік

 

9

Цивільний захист

30

12

диф. залік

 

10

Математичне моделювання систем та процесів

120

66

екзамен

 

11

Системи технічного зору

120

66

екзамен

 

 

Примітки:

  1. __Підготовка літературного огляду за напрямом наукових досліджень___

 

  1. __Підготовка доповіді на конференцію “Електроніка-2016” з публікацією тез доповіді(статті)_______________________________________________

 

Тема магістерської атестаційної роботи ______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  затверджена
наказом ректора НТУУ «КПІ» № _____________ від ___________

 

Науковий керівник _____________________

 

Магістрант _______________________


   

 
Головна |