НОВА ВЕРСІЯ САЙТУ КАФЕДРИ ВЖЕ ПРАЦЮЄ, ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ KEOA.KPI.UA/wp/Russian Ukraine English
Catalog RSS

  Новини
  Абітурієнтам >>
  Про кафедру >>
  Викладачі >>
  Навчальний процес >>
  Наукові проекти
  Студентські проекти >>
  Учбовий центр
  Контакти >>
Фотогалерея
  Наш youtube-канал
  Розклад занятьвступ у кпі

Програма фахового вступного випробування
Програма додаткового вступного випробування

Методичні рекомендації до розрахунку печатних плат [24мб]
Вступ до КПІ, екзамени, тести, адреса приймальної комісії


Приемная комиссия КПІ
Інформаційний пакет
Сайт ФЕЛ
Сайт НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»
...
   
Ваша майбутня спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, спеціалізація «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем».
В цьому році у нас 53 бюджетних місця.

ВІТАЄМО!! Кафедра КЕОА зайняла 1 місце серед кафедр ФЕЛ НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» - KPIDATA.ORG

Навчально-науковий центр « Ощадливе виробництво»
[ Карта сайта ]     Головна » Навчальний процес » Індивідуальні плани магістрів » Харук Владимир Ярославович 
- pdf

Харук Володимир Ярославович


Харук Володимир Ярославович

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «КПІ»
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Декан ФЕЛ НТУУ «КПІ»
д.т.н., проф.
______________ В.Я. Жуйков
«___» ____________2015р.
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН НАВЧАННЯ
магістранта Харука Володимира Ярославовича
1. Зарахований наказом ректора НТУУ «КПІ» № _______від ___________
на спеціальність 8.05090201 «Радіоелектронні апарати та засоби»
.
Термін навчання 01.09.201 4 р. – 30 .06.20 1 6 р . .
2. Науковий керівник д.т.н., проф. Лисенко Олександр Миколайович
3. Напрямок дослідження: Робототехніка
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Науковий керівник і напрямок наукового дослідження затверджені
рішенням Ради факультету, протокол № ______ від «___»_________200_р.
3. Наукові консультанти ст. викл. Антонюк О.І.,ст. викл. Варфоломєєв А.Ю.
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Завідувач кафедри
конструювання електронно-
обчислювальної апаратури ФЕЛ
д.т.н., проф.
_______________ О.М. Лисенко
«___» ____________2015р.
ПЛАН РОБОТИ НА 2 РІК НАВЧАННЯ

Календарний план
виконання магістерської дисертації
№ з/п Назва етапів виконання магістерської
дисертації
Строк виконання
магістерської дисертації
Примітка
1 Аналіз сучасного стану
людиноподібних роботів, їх
параметрів і характеристик, їх
класифікація
1.10 — 31.10.15
2 Аналіз існуючих технічних рішень
за результатами патентного
пошуку
1.11 — 12.12.15
3 Постановка завдання дослідження
та оформлення 1 розділу.
13.12 — 30.12.15
4 Розробка структурно-
функціональної організації
системи
31.12.15 — 31.01.16
5 Розробка імітаційної моделі та
проведення моделювання;
оформлення 2 розділу.
1.02 — 07.03,
16.03 — 30.04.16
6 Підготовка 1-ої доповіді на
конференцію молодих вчених
«Електроніка 2016», публікації
статті та підготовка публікації у
вигляді тез 2-ої доповіді
08.03 — 15.03.16
7 Проведення експериментальних
досліджень та оформлення 3
розділу та дисертації в цілому.
1.05 — 10.06.16
Примітки:
1. Публікація статті в збірнику статей конференції молодих вчених
«Електроніка 2016» за результатами доповіді.
2. Підготовка доповіді та виступ на конференції з публікацією тез.
Тема магістерської атестаційної роботи __________________________________
____________________________________________________________________
затверджена наказом ректора НТУУ «КПІ» № ________ від ______________.
Науковий керівник ________________ О.М. Лисенко
Магістрант ________________ В.Я. Харук

   

 
Головна |