НОВА ВЕРСІЯ САЙТУ КАФЕДРИ ВЖЕ ПРАЦЮЄ, ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ KEOA.KPI.UA/wp/Russian Ukraine English
Catalog RSS

  Новини
  Абітурієнтам >>
  Про кафедру >>
  Викладачі >>
  Навчальний процес >>
  Наукові проекти
  Студентські проекти >>
  Учбовий центр
  Контакти >>
Фотогалерея
  Наш youtube-канал
  Розклад занятьвступ у кпі

Програма фахового вступного випробування
Програма додаткового вступного випробування

Методичні рекомендації до розрахунку печатних плат [24мб]
Вступ до КПІ, екзамени, тести, адреса приймальної комісії


Приемная комиссия КПІ
Інформаційний пакет
Сайт ФЕЛ
Сайт НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»
...
   
Ваша майбутня спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, спеціалізація «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем».
В цьому році у нас 53 бюджетних місця.

ВІТАЄМО!! Кафедра КЕОА зайняла 1 місце серед кафедр ФЕЛ НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» - KPIDATA.ORG

Навчально-науковий центр « Ощадливе виробництво»
[ Карта сайта ]     Головна » Навчальний процес » Індивідуальні плани магістрів » Довгаль Андрей Александрович 
- pdf

Довгаль Андрій Олександрович


Довгаль Андрій Олександрович

Міністерство освіти і науки  України
Національний технічний університет України «КПІ»

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Декан ФЕЛ НТУУ «КПІ»
д.т.н., проф. В.Я. Жуйков
_______________________
                                                                
«___» ____________2015р.

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН НАВЧАННЯ

магістранта         Довгаля Андрія Олександровича__________________________

  1. Зарахований наказом ректора НТУУ «КПІ» № _______від   ___________   на спеціальність       8.05090201     «Радіоелектронні апарати та засоби»                      .

           Термін навчання      01.09.2014 р. – 30.06.2016 р.                                          .

  1. Науковий керівник    к.т.н., доц. Кучернюк Павло Валентинович________                             

 

3. Напрямок дослідження:   Методи та технології захисту інформації в_____ корпоративних мережах._____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Науковий керівник і напрямок наукового дослідження затверджені рішенням Ради факультету, протокол № ______ від  «___»_________200_р.

Наукові консультанти

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

 Завідувач кафедри
конструювання електронно-
обчислювальної апаратури ФЕЛ
д.т.н., проф. О.М. Лисенко

____________________________

«___» ____________2015р.

 

ПЛАН РОБОТИ НА 2 РІК НАВЧАННЯ

Найменування дисципліни
і видів робіт

Кількість годин

Форма звітності

Примітки

Ауд.г.

СРС

1

Педагогіка вищої школи

45

17

залік

A

2

Патентознавство та авторське право

60

24

залік

A

3

Основи побудови інформаційно-
обчислювальних засобів інтеграції

120

66

екзамен

 

A

4

Тестування та верифікація
цифрових систем

120

75

екзамен

 

A

5

Системне програмування та керування конструкторськими базами даних

120

66

 екзамен

 

B

6

Основи сталого розвитку суспільства

60

24

залік

 

A

7

Математичні методи оптимізації

120

66

екзамен

C

8

Іноземна мова для науковців

45

9

залік

 

A

9

Наукові дослідження за темою
магістерської дисертації - 1

45

45

диф. залік

 

C

10

Наукові дослідження за темою
магістерської дисертації – 2
Інноваційний менеджмент

45

19

залік

 

 

11

Технології та засоби керування в
інформаційних мережах

90

36

залік

 

D

13

Науково-дослідна практика

216

216

диф. залік

 

 

 

План роботи
Над магістерською дисертацією

№ з/п

Назва етапів виконання магістерської дисертації

Строк виконання магістерської дисертації

Примітка

1

Аналіз сучасних методів та технологій захисту інформацій в корпоративних мережах.

 

01.10.2015 — 10.12.2015

 

2

Формулювання задач для подальшого наукового дослідження та оформлення 1-го розділу.

 

10.12.2015-30.12.2015

 

3

Розробка моделей систем захисту.

05.01.2016 — 10.02.2016

 

4

Підготовка 1-ої доповіді на конференцію молодих вчених «Електроніка 2016», публікації статті та підготовка публікації у вигляді тез 2-ої доповіді

 

10.02.2016-15.03.2016

 

5

Реалізація системи захисту, проведення експериментальних досліджень та оформлення дисертації в цілому.

 

01.04.2016 — 01.06.2016

 

 

Примітки:

  1. Підготовка та публікація двох друкованих праць за матерілами магістерської дисертації.
  2. Підготовка доповідей та участь у 2-х науково-технічних конференціях.

Тема магістерської атестаційної роботи: Методи та технології захисту інформації в корпоративних мережах.__________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

затверджена наказом ректора НТУУ «КПІ» № ________ від    ______________.

 

Науковий керівник ________________ П.В. Кучернюк

Магістрант ________________    А.О. Довгаль


   

 
Головна |