НОВА ВЕРСІЯ САЙТУ КАФЕДРИ ВЖЕ ПРАЦЮЄ, ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ KEOA.KPI.UA/wp/Russian Ukraine English
Catalog RSS

  Новини
  Абітурієнтам >>
  Про кафедру >>
  Викладачі >>
  Навчальний процес >>
  Наукові проекти
  Студентські проекти >>
  Учбовий центр
  Контакти >>
Фотогалерея
  Наш youtube-канал
  Розклад занятьвступ у кпі

Програма фахового вступного випробування
Програма додаткового вступного випробування

Методичні рекомендації до розрахунку печатних плат [24мб]
Вступ до КПІ, екзамени, тести, адреса приймальної комісії


Приемная комиссия КПІ
Інформаційний пакет
Сайт ФЕЛ
Сайт НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»
...
   
Ваша майбутня спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, спеціалізація «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем».
В цьому році у нас 53 бюджетних місця.

ВІТАЄМО!! Кафедра КЕОА зайняла 1 місце серед кафедр ФЕЛ НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» - KPIDATA.ORG

Навчально-науковий центр « Ощадливе виробництво»
[ Карта сайта ]     Головна » Навчальний процес » Індивідуальні плани магістрів » Дикуха Борис Александрович 
- pdf

Дикуха Борис Олександрович


Дикуха Борис Олександрович

Міністерство освіти і науки  України
Національний технічний університет України «КПІ»

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Декан ФЕЛ
проф., д.т.н. Жуйков В.Я.
________________________________
________________________________
(дата)

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН НАВЧАННЯ

магістранта ______________Дикухи Бориса Олександровича________________

  1. Зарахований наказом ректора НТУУ «КПІ» № _______від   ___________   на спеціальність       8.05090201     «Радіоелектронні апарати та засоби»                      .

           Термін навчання      01.09.2015 р. – 30.06.2016 р.                                          .

  1. Науковий керівник __к.т.н., доц. Кучернюк Павло Валентинович_______

 

3.  Напрямок дослідження: __Обробка зображень________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

         Науковий керівник і напрямок наукового дослідження затверджені рішенням Ради факультету, протокол № ______ від  «___»_________200_р.

 

     4.   Наукові консультанти _к.т.н., ст. викл. Варфоломєєв Антон Юрійович__
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

 Завідувач кафедри
конструювання електронно-
обчислювальної апаратури ФЕЛ
проф., д.т.н. Лисенко О.М. 
___________________________

 

                                ПЛАН РОБОТИ НА 2 РІК НАВЧАННЯ

Найменування дисципліни
і видів робіт

Кількість годин

Форма звітності

Примітки

Ауд.г.

СРС

1

Педагогіка вищої школи

45

17

залік

A

2

Патентознавство та авторське право

60

24

залік

A

3

Основи побудови інформаційно-
обчислювальних засобів інтеграції

120

66

екзамен

A

4

Тестування та верифікація
цифрових систем

120

75

екзамен

A

5

Системне програмування та керування конструкторськими базами даних

120

66

 екзамен

B

6

Основи сталого розвитку суспільства

60

24

залік

A

7

Математичні методи оптимізації

120

66

екзамен

B

8

Іноземна мова для науковців

45

9

залік

A

9

Наукові дослідження за темою
магістерської дисертації - 1

45

45

диф. залік

A

10

Наукові дослідження за темою
магістерської дисертації – 2
Інноваційний менеджмент

45

19

залік

A

11

Технології та засоби керування в
інформаційних мережах

90

36

залік

B

13

Науково-дослідна практика

216

216

диф. залік

 

Календарний план
виконання магістерськой дисертації

№ з/п

Назва етапів виконання магістерської дисертації

Строк виконання магістерської дисертації

Примітка

1

Аналіз сучасних методів обробки зображень і розпізнавання

10.15 – 12.15

 

2

Постановка завдання дослідження та оформлення 1 розділу

12.15

 

3

Розробка математичної моделі

1.16 – 2.16

 

4

Підготовка 1-ої доповіді на конференцію молодих вчених «Електроніка 2016», публікація статті, та підготовка публікації у вигляді тез 2-ої доповіді

3.16

 

5

Проведення експериментальних досліджень та оформлення дисертації в цілому

3.16 – 6.16

 

Примітки:

  1. 2 виступи на конференціях з публікацією 2 статей в збірниках__________

Тема магістерської атестаційної роботи _Методи покращення розпізнавання образів на цифрових зображеннях_____________________________________
________________________________________________________________________________________затверджена наказом ректора НТУУ «КПІ» № ________ від    _______________.

Науковий керівник _____________________ П.В. Кучернюк

Магістрант _____________________      Б.О. Дикуха


   

 
Головна |