НОВА ВЕРСІЯ САЙТУ КАФЕДРИ ВЖЕ ПРАЦЮЄ, ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ KEOA.KPI.UA/wp/Russian Ukraine English
Catalog RSS

  Новини
  Абітурієнтам >>
  Про кафедру >>
  Викладачі >>
  Навчальний процес >>
  Наукові проекти
  Студентські проекти >>
  Учбовий центр
  Контакти >>
Фотогалерея
  Наш youtube-канал
  Розклад занятьвступ у кпі

Програма фахового вступного випробування
Програма додаткового вступного випробування

Методичні рекомендації до розрахунку печатних плат [24мб]
Вступ до КПІ, екзамени, тести, адреса приймальної комісії


Приемная комиссия КПІ
Інформаційний пакет
Сайт ФЕЛ
Сайт НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»
...
   
Ваша майбутня спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, спеціалізація «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем».
В цьому році у нас 53 бюджетних місця.

ВІТАЄМО!! Кафедра КЕОА зайняла 1 місце серед кафедр ФЕЛ НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» - KPIDATA.ORG

Навчально-науковий центр « Ощадливе виробництво»
[ Карта сайта ]     Головна » Навчальний процес » Індивідуальні плани магістрів » Зайченко Олег Александрович 
- pdf

Заїченко Олег Олександрович


Заїченко Олег Олександрович

Міністерство освіти і науки  України
Національний технічний університет України «КПІ»

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Декан ФЕЛ НТУУ «КПІ»
д.т.н., проф.

______________ В.Я. Жуйков
                                                                
«___» ____________2016р.

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН НАВЧАННЯ

магістранта         Заїченка Олега Олександровича                                            

  1. Зарахований наказом ректора НТУУ «КПІ» № _______від   ___________   на спеціальність       8.05090201     «Радіоелектронні апарати та засоби»                      .

           Термін навчання      01.09.2014 р. – 30.06.2016 р.                                          .

  1. Науковий керівник    д.т.н., проф. Лисенко Олександр Миколайович                             

 

3.  Напрямок дослідження:   Методи та системи медичної діагностики                                                          ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

         Науковий керівник і напрямок наукового дослідження затверджені рішенням Ради факультету, протокол № ______ від  «___»_________20__р.

 

  1. Наукові консультанти ст. викл. Антонюк О.І.,ст. викл. Варфоломєєв А.Ю.

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

 Завідувач кафедри
конструювання електронно-
обчислювальної апаратури ФЕЛ
д.т.н., проф.

_______________ О.М. Лисенко

«___» ____________2016р.

 

ПЛАН РОБОТИ НА 2 РІК НАВЧАННЯ

Найменування дисципліни
і видів робіт

Кількість годин

Форма звітності

Примітки

Ауд.г.

СРС

1

Педагогіка вищої школи

45

17

залік

 

2

Патентознавство та авторське право

60

24

залік

 

3

Основи побудови інформаційно-
обчислювальних засобів інтеграції

120

66

екзамен

 

4

Тестування та верифікація
цифрових систем

120

75

екзамен

 

5

Системне програмування та керування конструкторськими базами даних

120

66

 екзамен

 

 

6

Основи сталого розвитку суспільства

60

24

залік

 

7

Математичні методи оптимізації

120

66

екзамен

 

8

Іноземна мова для науковців

45

9

залік

 

9

Наукові дослідження за темою
магістерської дисертації - 1

45

45

диф. залік

 

10

Наукові дослідження за темою
магістерської дисертації – 2
Інноваційний менеджмент

45

19

залік

 

 

11

Технології та засоби керування в
інформаційних мережах

90

36

залік

 

13

Науково-дослідна практика

216

216

диф. залік

 

 

Календарний план
виконання магістерської дисертації

№ з/п

Назва етапів виконання магістерської дисертації

Строк виконання магістерської дисертації

Примітка

1

Аналіз сучасних методів та систем об’єктивної діагностики слуху, їх принцип роботи, структура і характеристики

1.10 — 7.11.15

 

2

Аналіз існуючих технічних рішень за результатами патентного пошуку

8.11 — 12.12.15

 

3

Постановка завдання дослідження та оформлення 1 розділу.

13.12  — 30.12.15

 

4

Розробка структурно-функціональної організації  системи

31.12.15 — 14.02.16

 

5

Розробка імітаційної моделі та проведення моделювання; оформлення 2 розділу.

15.02 — 07.03,
16.03 — 30.04.16

 

6

Підготовка 1-ої доповіді на конференцію молодих вчених «Електроніка 2016», публікації статті та підготовка публікації у вигляді тез 2-ої доповіді

08.03 — 15.03.16

 

7

Проведення експериментальних досліджень та оформлення 3 розділу та дисертації в цілому.

1.05 — 10.06.16

 

 

Примітки:

  1. Публікація статті в збірнику статей конференції молодих вчених «Електроніка 2016» за результатами доповіді.
  2. Підготовка доповіді та виступ на конференції з публікацією тез.

Тема магістерської атестаційної роботи ________ Методи та портативна система об’эктивного слухового скринінгу ___________________

затверджена наказом ректора НТУУ «КПІ» № ________ від    ______________.

 

Науковий керівник ________________ О.М. Лисенко

Магістрант ________________ О.О. Заїченко


   

 
Головна |