НОВА ВЕРСІЯ САЙТУ КАФЕДРИ ВЖЕ ПРАЦЮЄ, ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ KEOA.KPI.UA/wp/Russian Ukraine English
Catalog RSS

  Новини
  Абітурієнтам >>
  Про кафедру >>
  Викладачі >>
  Навчальний процес >>
  Наукові проекти
  Студентські проекти >>
  Учбовий центр
  Контакти >>
Фотогалерея
  Наш youtube-канал
  Розклад занятьвступ у кпі

Програма фахового вступного випробування
Програма додаткового вступного випробування

Методичні рекомендації до розрахунку печатних плат [24мб]
Вступ до КПІ, екзамени, тести, адреса приймальної комісії


Приемная комиссия КПІ
Інформаційний пакет
Сайт ФЕЛ
Сайт НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»
...
   
Ваша майбутня спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, спеціалізація «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем».
В цьому році у нас 53 бюджетних місця.

ВІТАЄМО!! Кафедра КЕОА зайняла 1 місце серед кафедр ФЕЛ НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» - KPIDATA.ORG

Навчально-науковий центр « Ощадливе виробництво»
[ Карта сайта ]     Головна » Навчальний процес » Індивідуальні плани магістрів » Таран Владислав Владимирович 
- pdf

Таран Владислав Володимирович


Таран Владислав Володимирович

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України «КПІ»

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан ФЕЛ

 проф., д.т.н. Жуйков В.Я.

________________________________

________________________________

(дата)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН НАВЧАННЯ

 

магістранта_________Тарана Владислава Володимировича___________

 

  1. Зарахований наказом ректора НТУУ «КПІ» 2111-c   від _27.08.15____              

     на спеціальність   8.05090201     Радіоелектронні апарати та засоби”    

 

 

        Термін навчання    1 рік 10 місяців_

 

  1. Науковий керівник _______доц. к.т.н. Бондаренко В.М._______________

 

 

3.  Напрямок дослідження: ____­Комп’ютерна телефонія__________________

 

         Науковий керівник і напрямок наукового дослідження затверджені рішенням Ради факультету,

протокол № _________ від  «___»__________20__р.

 

 

     4.   Наукові консультанти __ас. Соловйов О.В.__________________________

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

 

 Завідувач кафедри

 конструювання електронно-

 обчислювальної апаратури ФЕЛ

 проф., д.т.н. Лисенко О.М. 

 ___________________________

 

 

 

 

                                ПЛАН РОБОТИ НА 1 РІК НАВЧАННЯ

 

 

9 семестр

 

 

№№

Найменування дисципліни і видів робіт

Кількість годин

Форма звітності

Примітки

Ауд.г.

СРС

1

Основи наукових досліджень

60

33

залік

 

2

Креативні методи вирішення

складних задач

105

51

екзамен

 

3

Конструювання електронних засобів

135

63

диф. залік

 

4

Експертнi системи

120

48

екзамен

 

5

Основи побудови інформаційних мереж

150

78

екзамен

 

6

Охорона праці в галузі

30

12

диф. залік

 

7

Автоматизація проектування електронних засобів

120

60

залік

 

8

Основи нейромережних технологій

90

36

залік

 

 

 


10 семестр

 

Найменування дисципліни і видів робіт

Кількість годин

Форма звітності

Примітки

Ауд.г.

СРС

1

Фiлософськi проблеми наукового пiзнання

45

18

залік

 

2

Іноземна мова проф. спрямування

90

54

залік

 

3

Інтелектуальна власність

30

12

залік

 

4

Периферійні пристрої

120

66

залік

 

5

Комп’ютерні мережі та засоби телекомунікації

180

90

екзамен

 

6

Чинники успішного працевлаштування за фахом

30

18

 залік

 

7

Інноваційний менеджмент, менеджмент стартап-проектів

30

12

залік

 

8

Проектування “систем на кристалі”

150

87

диф. залік

 

9

Цивільний захист

30

12

диф. залік

 

10

Математичне моделювання систем та процесів

120

66

екзамен

 

11

Системи технічного зору

120

66

екзамен

 

 

 

Примітки:

 

  1. _Підготовка тез доповіді та виступ на конференції «Електроніка 2016»___

 

  1. _Підготовка та публікація статті у фаховому виданні або збірнику статей_

 

 

Тема магістерської атестаційної роботи ______________________________

________________________________________________________________  затверджена

наказом ректора НТУУ «КПІ» № _____________ від ___________

 

 

 

Науковий керівник _____________________

 

 

Магістрант _______________________

 

 


   

 
Головна |