НОВА ВЕРСІЯ САЙТУ КАФЕДРИ ВЖЕ ПРАЦЮЄ, ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ KEOA.KPI.UA/wp/Russian Ukraine English
Catalog RSS

  Новини
  Абітурієнтам >>
  Про кафедру >>
  Викладачі >>
  Навчальний процес >>
  Наукові проекти
  Студентські проекти >>
  Учбовий центр
  Контакти >>
Фотогалерея
  Наш youtube-канал
  Розклад занятьвступ у кпі

Програма фахового вступного випробування
Програма додаткового вступного випробування

Методичні рекомендації до розрахунку печатних плат [24мб]
Вступ до КПІ, екзамени, тести, адреса приймальної комісії


Приемная комиссия КПІ
Інформаційний пакет
Сайт ФЕЛ
Сайт НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»
...
   
Ваша майбутня спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, спеціалізація «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем».
В цьому році у нас 53 бюджетних місця.

ВІТАЄМО!! Кафедра КЕОА зайняла 1 місце серед кафедр ФЕЛ НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» - KPIDATA.ORG

Навчально-науковий центр « Ощадливе виробництво»
[ Карта сайта ]     Головна » Наукові проекти » Лебедев Д.Ю., Портативный DSP эхо-скринер 


- pdf

Лебедев Д.Ю., Портативний DSP ехо-скринер


Метою роботи є розроблення моделей „ехо-сигналів” та DSP -генератора стимулів створюваного портативного діагностичного засобу - DSP ехо-скринера.

1. Підстава для проведення роботи: наказ НТУУ «КПІ» від 05.11.2007 р. № 12-136 «Про результати проведення IV -го конкурсу науково-дослідних робіт на одержання фінансової підтримки НТУУ «КПІ» на 2007/2008 навчальний рік».

2. Термін виконання: початок - 01.11.2007 р. закінчення - 30.06.2008 р.

3.  Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури.

4.  Пріоритетний напрям: Біотехнічні системи і технології, нові матеріали та прилади.

5.  Метою роботи є розроблення моделей „ехо-сигналів” та DSP -генератора стимулів створюваного портативного діагностичного засобу - DSP ехо-скринера.

6.  Портативний засіб призначений для проведення об'єктивного слухового скринінгу та раннього виявлення порушень слуху у дітей, в тому числі новонароджених.

7.  Як відомо, нормальний стан функції слухового аналізатора має вирішальне значення для загального розвитку людини, оскільки є одним із основних каналів, по якому людина одержує інформацію про навколишній світ. Останні наукові дослідження свідчать про те, що серед дітей з вадами слуху у 90% ці вади є вродженими і лише у 10% - набутими. На жаль, у віці до трьох-чотирьох років виявляється тільки половина глухих дітей. Часто батьки помічають у малюка якесь відхилення у реакціях, поведінці, однак відносять їх на рахунок особливого характеру дитини, сподіваються, що вона “переросте” цю своєрідність і далі буде розвиватись нормально. Реально такий перебіг практично неможливий - проблема зниження слуху веде до затримки мовного та інтелектуального розвитку, навичок спілкування, подолати які у шкільному віці дуже важко. У зв'язку з цим важливого значення набуває раннє виявлення порушень слуху за допомогою сучасних об'єктивних діагностичних методів, насамперед, скринінгових та правильна оцінка потенційних можливостей слухової системи таких дітей. Під скринінгом розуміється обстеження великої кількості дітей з метою виявлення тих, хто потребує додаткового (більш глибокого) діагностування. В Україні проблема раннього виявлення втрат слуху стає все більш актуальною і потребує найскорішого вирішення. Надзвичайно важливим при цьому є застосування об'єктивного методу реєстрації сигналів отоакустичної емісії (ОАЕ), що є дуже чутливим та ефективним, а його проведення займає лише декілька хвилин. "Ехо-сигнали" ОАЕ генеруються структурами завитки внутрішнього вуха людини спонтанно або у відповідь на зовнішню акустичну стимуляцію, а їх спектральний склад та інтенсивність мають діагностичну цінність і несуть інформацію про стан внутрішнього вуха людини. Вище вказане визначає актуальність даної роботи та диктує необхідність проведення аналізу відомих технічних рішень побудови портативних „ехо”-систем ОАЕ, розроблення моделей „ехо”-сигналів та DSP -генератора стимулів створюваного вітчизняного портативного DSP ехо-скринера для об'єктивного слухового скринінгу дітей методом реєстрації ОАЕ.

8. Основна науково-технічна ідея роботи полягає в реалізації на основі явища ОАЕ методу реєстрації ехо-сигналів, що генеруються структурами завитки внутрішнього вуха людини у відповідь на акустичну тональну стимуляцію і містять інформацію про стан волосяних клітин базилярної мембрани завитки. Враховуючи досить великий процент хворих з сенсоневральною приглухуватістю, причиною якої є саме ураження завиткових структур внутрішнього вуха, клінічне використання методу має велике практичне значення. При цьому в розробці застосовуються емісія на частоті продукту спотворення, яка знайшла найбільшого застосування для клінічних досліджень слуху та завжди можуть бути зареєстровані у нормально чуючих обстежуваних, в тому числі і дітей.

9.  Портативний DSP ехо-скринер повинен задовольняти наступним вимогам:

  • діапазон регулювання частоти стимулюючого тонального сигналу повинен складати від 500 до 6000 Гц;
  • ступінь регулювання ч астоти стимулюючого тонального сигналу не повинна перевищувати 10 Гц;
  • коефіцієнт гармонік стимулюючого тонального сигналу не повинен перевищувати 5 %;
  • діапазон регулювання рівня звукового тиску стимулюючого тонального сигналу повинен складати від 30 до 80 дБ;
  • ступінь регулювання рівня звукового тиску стимулюючого тонального сигналу повинна складати 5 дБ;
  • допустиме відхилення від встановленого значення рівня звукового тиску стимулюючого тонального сигналу не повинно перевищувати ±3 дБ;
  • тривалість стимулюючого тону не повинна перевищувати 2 с.
10. Етапи виконання роботи
№ етапу

Зміст етапу

Термін виконання

Результат,
форми звітності

I

Розробка, узгодження та затвердження ТЗ на НДР. Проведення інформаційного та патентного пошуку

01 .11.07-31.12.07

ТЗ, матеріали інформаційного та патентного пошуку,

розділ звіту

II

Аналіз параметрів і характеристик сигналів ОАЕ та створення моделей “ехо”-сигналів

01.01.08 –

31.03.08

математичні моделі сигналів ОАЕ, розділ звіту

III

Синтез DSP -генератора стимулів ехо-скринера на базі DSK 5510 та його дослідження

01.04.08 –

30.06.08

DSP - генератор стимулів ехо-скринера ,

заключний звіт

 

11. Очікуваними результатами роботи є розроблені моделі „ехо”-сигналів ОАЕ, синтезований DSP - генератор тональних стимулів ехо-скринера та результати аналізу проведеного інформаційного і патентного пощуків відомих технічних рішень побудови портативних засобів ОАЕ.

12. Отримані результати у вигляді моделей „ехо”-сигналів, схемотехнічних та програмних рішень побудови DSP -генератора стимулюючих сигналів та технічних структурних рішень на основі проведених інформаційних та патентних пошуків дозволяють перейти безпосередньо до синтезу та моделювання вимірювального тракту приладу з наступним створенням його макетного зразка, що має стати предметом подальшої роботи у вибраному напрямку.

13. Технічне завдання, заключний звіт про виконання НДР, DSP -генератор стимулюючих сигналів на основі DSK 5510.

14. Вимоги щодо технічного захисту інформації

В роботі відсутні обмеження за пп.11.-11.5 Тимчасовго Переліку 1992р., немає відомостей, опублікування яких відповідно до«Зводу відомостей, що становлять державну таємницю» (затвердженого наказом СБУ № 440 від 12.08.2005р. ) і “Переліку конфіденційної інформації МОН України” від 14.02.2002 р. № 5 ДСК, тому робота виконується у відкритому порядку.

 

Керівник НДР ( Лебедев Д.Ю. )

 

 


   

 
Головна |