НОВА ВЕРСІЯ САЙТУ КАФЕДРИ ВЖЕ ПРАЦЮЄ, ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ KEOA.KPI.UA/wp/Russian Ukraine English
Catalog RSS

  Новини
  Абітурієнтам >>
  Про кафедру >>
  Викладачі >>
  Навчальний процес >>
  Наукові проекти
  Студентські проекти >>
  Учбовий центр
  Контакти >>
Фотогалерея
  Наш youtube-канал
  Розклад занятьвступ у кпі

Програма фахового вступного випробування
Програма додаткового вступного випробування

Методичні рекомендації до розрахунку печатних плат [24мб]
Вступ до КПІ, екзамени, тести, адреса приймальної комісії


Приемная комиссия КПІ
Інформаційний пакет
Сайт ФЕЛ
Сайт НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»
...
   
Ваша майбутня спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, спеціалізація «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем».
В цьому році у нас 53 бюджетних місця.

ВІТАЄМО!! Кафедра КЕОА зайняла 1 місце серед кафедр ФЕЛ НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» - KPIDATA.ORG

Навчально-науковий центр « Ощадливе виробництво»
[ Карта сайта ]     Головна 


Варфоломєєв Антон ЮрійовичЯганов Петро ОлексійовичКороткий Євген ВасильовичБондаренко Віктор МиколайовичКорнєв Володимир ПавловичКучернюк Павло ВалентиновичЛебедев Денис ЮрійовичМiрошниченко Анатолій ПетровичПавлов Леонід Миколайович

Бондаренко Віктор Миколайович

Доцент Бондаренко Віктор Миколайович

Працює на кафедрі з 1985 р.

Бондаренко В.М. закінчив з відзнакою факультет радіоелектроніки КПІ за спеціальністю «Промислова електроніка» у 1979 році.

У перші роки своєї трудової діяльності працював інженером кафедри діелектриків і напівпровідників, а після вступу до очного відділення аспірантури в 1980 році - молодшим науковим співробітником тієї ж кафедри. Закінчив аспірантуру та в 1985 році захистив кандидатську дисертацію. З 1987 року Бондаренко В.М. працював асистентом, а з 1989 року - доцентом кафедри КЕОА факультету електроніки.

Підготував та викладає ряд дисциплін схемотехнічного напрямку студентам кафедри («Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл», «Прикладна електродинаміка»), керує дипломниками, магістрантами та аспірантами. За роки творчої праці опублікував понад 50 наукових та науково-методичних робіт у тому числі – 5 навчальних посібників.


Приймав участь у наукових дослідженнях, пов'язаних з моделюванням надвисокочастотних електронних схем, які впроваджувались у виробництво в межах госпдоговірних робіт. Напрямки науково-інженерної діяльності: цифрова обробка сигналів, комп’ютерна телефонія.СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 

43.

Методические указания к выполнению расчетно-графических работ по курсу «Основы теории цепей и систем» для студентов специальности  «Конструирование и технология электронно-вычислительных средств» дневной и вечерней форм обучения

друк.

К.: КПИ, 1989

60 с.

Калниболотский Ю.М.

№ п/п

Найменування праць

Рукописні або друковані

Назва видавництва, журналу (номер, рік) або номер авторського свідоцтва, номер диплома на винахід

Кількість друкованих аркушів або сторінок разом

Прізвища співавторів праць

1.

О синтезе мощных импульсных устройств

друк.

«Вестник Киевского политехнического института. Радиоэлектроника», К: «Вища школа», вип. 15, 1978

5 с.

Солодовник А.І.

2.

К вопросу синтеза оптимального квазисинусоидального сигнала

друк.

“Электронное моделирование", К.: "Наукова думка", № 2, 1980

6 с.

Калниболотський Ю.М.,©¶p>

Солодовник А.І.

 

3.

Об одном алгоритме синтеза моделей структур статических преобразователей частоты по заданной форме выходного сигнала в ортонормированных базисах пространства L2

друк.

«Техническая электродинамика», К.: "Наукова думка", № 6, 1980

6 с.

Калниболотський Ю.М.,

Солодовник А.І.

 

4.

Анализ динамических электронных схем с использованием функций Уолша

друк.

Тезисы докладов Всесоюзной научно-техниче-ской конференции «Проблемы нелинейной электротехники», К.: "Наукова думка", Ч. 1, 1981

3 с.

Калниболотський Ю.М.

5.

О синтезе статических преобразователей частоты

друк.

«Вестник Киевского политехнического института. Радиоэлектроника», К: «Вища школа», вип. 18, 1981

3 с.

Солодовник А.І.

 

6.

Приближенное решение систем линейных дифференциальных уравнений с использованием функций Уолша

друк

«Вестник Киевского политехнического института. Радиоэлектроника», К: «Вища школа», вип. 18, 1981

5 с.

-

7.

Использование ортогонального полинома Хаара для приближенного решения систем линейных дифференциальных уравнений

друк.

«Автоматизация проектирования в электронике», К.: «Техніка», вип. 23, 1981

8 с.

Калниболотський Ю.М.,

Солодовник А.І.

 

8.

Обращение матрицы интегрирования функций Уолша при решении систем линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами

друк.

«Вестник Киевского политехнического института. Радиоэлектроника», К: «Вища школа», вип. 19, 1982

4 с.

-

9.

Анализ погрешности одного метода решения систем линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами

друк

«Автоматизация проектирования в электронике», К.: «Техніка», вип. 25, 1982

11 с.

-

10.

Использование импульсных функций для анализа электронных схем, описываемых системами линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами

друк

«Автоматизация проектирования в электронике», К.: «Техніка», вип. 26, 1982

9 с.

-

11.

О применении преобразования Уолша к решению систем линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами

друк.

“Электронное моделирование", К.: "Наукова думка", № 2, 1983

6 с.

Калниболотський Ю.М.,

Солодовник А.І.

 

12.

Об устойчивости одного метода решения систем линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами

друк.

«Вестник Киевского политехнического института. Радиоэлектроника», К: «Вища школа», вип. 20, 1983

4 с.

-

13.

Применение метода ортогональной аппроксимации в базисах кусочно-постоянных функций для решения колебательных задач

друк.

Труды ІІІ Всесоюзной научно-технической конференции «Проблемы преобразовательной техники»,  К.: "Наукова думка", 1983

3 с.

Калниболотський Ю.М.

14.

Об использовании специальной структуры уравнений состояния в процессе численного анализа динамических режимов электронных схем

друк.

«Автоматизация проектирования в электронике», К.: «Техніка», вип. 28, 1983

11 с.

-

15.

Эффективное использование методов численного интегрирования для приближенного решения уравнений состояния электронных схем

друк.

Сб. докладов ІІІ школы-семинара "Математическое и машинное моделирование в микроэлектронике", Вильнюс, 1986

6 с.

-

16.

АОС для изучения областей применения численных методов в подсистеме схемотехнического проектирования

друк.

Тезисы докладов Всесоюзного научно-методи-ческого совещания «Эффективность применения автоматизированных обучающих систем в учебном процессе высшей школы», Рига: Рижский политехнический институт, 1988

2 с.

Калниболотський Ю.М.

17.

Автоматизированная обучающая система для организации самостоятельной работы студентов

друк.

«Вестник Киевского политехнического института. Научно-методическая серия», К: «Либідь», вип. 14, 1990

3 с.

-

18.

Использование физико-топологиче-ской модели полевого транзистора с барьером Шоттки на арсениде галлия в подсистеме схемотехнического проектирования

друк.

«Автоматизация проектирования в электронике», К.: «Техніка», вип. 46, 1992

6 с.

Уманець В.А., Карагодин Г.В., Смешко В.Ф.

19.

Приложения компьютерной телефонии, реализованные на платформе Intel Dialogic

друк.

«Электроника и связь», К.: ВПІ ВПК „Політехніка”, № 1, 2009

7 с.

Бондаренко Н.О.

20.

Розширення функціональності CALL-центру за рахунок інтегрованого додатку ІР-телефонії

друк.

Збірник наукових праць  "Проблеми інформатизації та  управління", К.: НАУ, вип.1 (29), 2010

4 c.

Бондаренко Н.О.

21.

Корпоративная голосовая связь на базе ASTERISK и протокола SIP

Друк.

НАУ, Проблеми інформатизації та управління, Збірник наукових праць: Вип.2 (30), 2010 р.

4 стор.

Соловйов О.В., Майструк Д.В.

22.

Методи хвильового стискування

Елек-трон. тези доповіді

VІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція „Українська наука ХХI століття” (16-18 червня 2010 р.)

3 стор.

Бондаренко Н.О.

23.

Call-центр с поддержкой IP-телефонии  на платформе Intel Dialogic

Друк.

НТУУ «КПІ», Электроника и связь, № 6,

 2010 р.

3 стор.

Бондаренко Н.О.

24.

Применение аппаратных средств Intel Dialogic в компьютерной телефонии

Друк.

НАУ, Проблеми інформатизації та управління, Збірник наукових праць: Вип.4 (32), 2010 р.

4 стор.

Квасов О.О.

25.

Технологии передачи данных по электросетям

Друк.

НАУ, Проблеми інформатизації та управління, Збірник наукових праць: Вип.1 (33), 2011 р.

6 стор.

Охрименко Р.Ю.,

Бондаренко Н.О.

26.

Побудова системи корпоративного голосового зв`язку на базі SIP

Друк.

    Bісник КНУТД, № 4, 2011 р.

 

5 стор.

Соловйов О.В., Майструк Д.В.

27.

Кодування форми мовного сигналу на ПЛІС

Друк.

Вісник КНУТД, № 4, 2011 р.

5 стор.

Квасов О.О.,

Бондаренко Н.О.

28.

Хвильове стиснення в системах комп’ютерної телефонії

Друк.

Вісник КНУТД, № 3, 2012 р.

6 стор.

Амброс О.М.

29.

Модернізація актинометричного обладнання метеостанції

Друк.

Вісник КНУТД, № 4, 2012 р.

5 стор.

Борсукевич Є.І., Кирпач Д.І.

30.

Обеспечение качества и безопасности VoIP связи путем реорганизации корпоративной TCP/IP сети

Друк.

НАУ, Проблеми інформатизації та управління, Збірник наукових праць: Вип.4 (40), 2012 р.

6 стор.

Соловйов О.В., Майструк Д.В.

31.

Порівняння алгоритмів хвильового стиснення

Друк.

Тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі» Том. ІІ, Київ  КНУТД, 2012 р.

2 стор.

Амброс О.М.

32.

Оптимізація маршрутизації голосових дзвінків у IP мережах

Друк.

Тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі» Том. ІІ, Київ  КНУТД, 2012 р.

2 стор.

Соловйов О.В., Майструк Д.В.

33.

Способи маршрутизації в комп'ютерних мережах

Друк.

Тези доповідей ХІI Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі» Том. ІІ, Київ  КНУТД, 2013 р.

1 стор.

Борсукевич Є.І.

34.

Захист інформації в IP-мережах

Друк.

Тези доповідей ХІI Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі» Том. ІІ, Київ  КНУТД, 2013 р.

2 стор.

Кирпач Д.І.

35.

Вибір значущих параметрів для розробки математичної моделі маршрутизації у голосових IP мережах

Друк.

Тези доповідей ХІI Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі» Том. ІІ, Київ  КНУТД, 2013 р.

2 стор.

Соловйов О.В., Майструк Д.В.

36.

Динамическая маршрутизация голосового трафика в корпоративных IP сетях

Друк.

Збірник тез VI Міжнародної науково-технічної конференції "Комп'ютерні системи та мережні технології" (CSNT-2013), Київ – НАУ, 2013 р.

1 стор.

Соловйов О.В., Майструк Д.В.

37.

Обеспечение качества и безопасности VoIP связи путем реорганизации корпоративной TCP/IP сети

Друк.

НАУ, Проблеми інформатизації та управління, Збірник наукових праць: Вип.2 (42), 2013 р.

6 стор.

Соловйов О.В., Майструк Д.В.

38.

Динамическая маршрутизация голосового трафика в корпоративных IP сетях

Друк.

НАУ, Проблеми інформатизації та управління, Збірник наукових праць: Вип.2 (46), 2014 р.

5 стор.

Соловйов О.В., Майструк Д.В.

39.

Алгоритми вибору маршруту VоIP дзвінків

Друк.

Тези доповідей ХІIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі»  Том. ІІ, Київ  КНУТД, 2014 р.

1 стор.

Соловйов О.В.

40.

Выбор наилучшего маршрута вызова в VoIP сетях

Друк.

НТУУ «КПІ», Электроника и связь. Том 19, № 6(83), 2014 р.

6 стор.

Соловйов О.В.

41.

Алгоритм выбора наилучшего маршрута вызова в VoIP сетях

Друк.

НАУ, Проблеми інформатизації та управління, Збірник наукових праць: Вип.2 (50), 2015 р.

7 стор.

Соловйов О.В.

42.

Дослідження факторів та ступеню їх впливу на якість, вартість VoIP зв'язку, безпеку та продуктивність корпоративних IP мереж з підтримкою технології VoIP

Рукопис.

Заключний звіт з НДР ,

№ держреєстрації 0113-U-001495, 2016 р.

75 стор.

Соловйов О.В.,

БондаренкоН.О.,

Майструк Д.В.

44.

Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу

«Теория алгоритмов и вычислительные методы» для студентов специальности  «Конструирование и технология электронно-вычислительных средств» всех форм обучения

друк.

К.: КПИ, 1989

68 с.

Калниболотский Ю.М.

45.

Методичні вказівки "Лабораторні роботи курсу "Основи радіоелектроніки" для студентів напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати»

друк.

К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2005

32 с.

Терьошін М.О., Бондаренко Н.О.

46.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Основи радіоелектроніки" для студентів напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати»

друк.

К.: ПЦ «Аверс», 2008

67 с.

Бондаренко Н.О.

47.

Навчальний посібник "Основи радіоелектроніки". Розділ “Основи теорії електронних схем”  для студентів напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати». Гриф "Рекомендовано Методичною радою НТУУ “КПІ” 

Елек-тронний засіб    навч.

признач.

К.: НТУУ „КПІ”, 2009

72 с.

-

48.

Навчальний посібник «Обчислювальна математика». Розділ «Звичайні диференціальні рівняння». Надано гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» 

Елек-тронний засіб

навч.

признач.

НТУУ «КПІ»,

2010 р.

83 стор.

Н.О.Бондаренко

49.

Навчальний посібник «Моделювання електронних схем та систем: Режими моделювання в OrCAD» для студентів напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати». Надано гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» 

Елек-тронний засіб

навч.

признач.

НТУУ «КПІ»,

2010 р.

54 стор.

В.Г.Губар

50.

Навчальний посібник

«Основи електродинаміки»: Розділ «Основи теорії сигналів». Надано гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» 

Елек-тронний засіб

навч.

признач.

НТУУ «КПІ»,

2012 р.

90 стор.

В.Г.Губар

51.

Методичні рекомендації

до виконання комплексних контрольних робіт з дисципліни  "Основи електродинаміки" для студентів спеціальності 7.05090201, 8.05090201 «Радіоелектронні апарати та засоби».

Надано гриф «Рекомендовано

вченою радою ФЕЛ НТУУ «КПІ»

Елек-тронний засіб

навч.

признач.

НТУУ «КПІ»,

2013 р.

16

стор.

-

52.

Методичні рекомендації

до виконання комплексних контрольних робіт з дисципліни “Основи радіоелектроніки та моделювання електронних схем” для студентів спеціальності 7.05090201, 8.05090201 «Радіоелектронні апарати та засоби».

Надано гриф «Рекомендовано

вченою радою ФЕЛ НТУУ «КПІ»

Елек-тронний засіб

навч.

признач.

НТУУ «КПІ»,

2013 р.

21

стор.

-

53.

Методичні рекомендації

до виконання комплексних контрольних робіт з дисципліни  "Моделювання електронних схем" для студентів спеціальності 7.05090201, 8.05090201 «Радіоелектронні апарати та засоби».

Надано гриф «Рекомендовано

вченою радою ФЕЛ НТУУ «КПІ»

Елек-тронний засіб

навч.

признач.

НТУУ «КПІ»,

2013 р.

15

стор.

-

54.

Навчальний посібник

«Основи радіоелектроніки та моделювання радіоелектронних кіл»: Розділ «Моделювання радіоелектронних кіл в OrCAD». Надано гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ»  

Елек-тронний засіб

навч.

признач.

НТУУ «КПІ»,

2014 р.

91

стор.

Н.О.Бондаренко

55.

Методичні рекомендації

до виконання лабораторних робіт з дисципліни  "Прикладна електродинаміка" для студентів напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати», спеціальності 7.05090201, 8.05090201 «Радіоелектронні апарати та засоби».

Надано гриф «Рекомендовано

вченою радою ФЕЛ НТУУ «КПІ»

Елек-тронний засіб

навч.

признач.

НТУУ «КПІ»,

2015 р.

43

стор.

В.Г. Губар

56.

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з кредитного модулю «Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл-2» для студентів напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» спеціальності 7.05090201, 8.05090201 «Радіоелектронні апарати та засоби»

Надано гриф «Рекомендовано

вченою радою ФЕЛ НТУУ «КПІ»

Елек-тронний засіб

навч.

признач.

НТУУ «КПІ»,

2016 р.

42

стор.

В.Г.Губар

 


Показано 1 - 1 (всего 1 позиций)     Страницы:  

Основи радіоелектроніки та моделювання радіоелектронних кіл. Розділ “Моделювання радіоелектронних кіл в OrCAD”

Основи радіоелектроніки та моделювання радіоелектронних кіл. Розділ “Моделювання радіоелектронних кіл в OrCAD” >>>
 
Показано 1 - 1 (всего 1 позиций)     Страницы:  1  

   

 
Головна | НовиниАбітурієнтамПро кафедруВикладачіНавчальний процесНаукові проектиСтудентські проектиУчбовий центрКонтакти

© DEDEC
Created by Denys Y. Lebedev

Обмен косметика oriflame Каталог Орифлейм Орифлейм регистрация weather in england Песчаник Киев Камаз Киев сниму квартиру киев медицинское оборудование буран, су 29 фото, миг 29 массажный стол, массажное кресло зодиакальный гороскоп принтер epson