НОВА ВЕРСІЯ САЙТУ КАФЕДРИ ВЖЕ ПРАЦЮЄ, ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ KEOA.KPI.UA/wp/Russian Ukraine English
Catalog RSS

  Новини
  Абітурієнтам >>
  Про кафедру >>
  Викладачі >>
  Навчальний процес >>
  Наукові проекти
  Студентські проекти >>
  Учбовий центр
  Контакти >>
Фотогалерея
  Наш youtube-канал
  Розклад занятьвступ у кпі

Програма фахового вступного випробування
Програма додаткового вступного випробування

Методичні рекомендації до розрахунку печатних плат [24мб]
Вступ до КПІ, екзамени, тести, адреса приймальної комісії


Приемная комиссия КПІ
Інформаційний пакет
Сайт ФЕЛ
Сайт НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»
...
   
Ваша майбутня спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, спеціалізація «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем».
В цьому році у нас 53 бюджетних місця.

ВІТАЄМО!! Кафедра КЕОА зайняла 1 місце серед кафедр ФЕЛ НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» - KPIDATA.ORG

Навчально-науковий центр « Ощадливе виробництво»
[ Карта сайта ]     Головна 
Романов Олександр Юрійович

Романов Александр Юрьевич, аспирант, ассистент кафедры КЭВА НТУУ «КПИ».

Закончил факультет ВТП НТУ «ХПИ» с отличием.

Преподает предметы: «Функционально-логическое программирование» и «Искусственный интеллект».

Трейнер Украинско-корейского центра НТУУ «КПИ» в лаборатории SoC , дисциплина: «IP Design and Verification Using FPGA».

Трейнер в официальном учебном центре Altera в Украине. Область научных интересов: SoC , NoC , параллельные вычисления и сетевые архитектуры.

Статті у фахових виданнях :

•  Лисенко О.М. Ресурсоефективний роутер для багатопроцесорної мережі на чипі / О.М. Лисенко, О.Ю. Романов // Вісник НТУ «ХПІ». Тематичний випуск: Інформатика і моделювання. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2011. – № 17. – С. 86-92.

•  Романов А.Ю. Разработка программного симулятора сетей на кристалле / А.Ю. Романов, Д.А. Феськов // Электроника и связь : Электроника и нанотехнологии. – Киев: НТУУ «КПИ», 2011. – Т. 4(63). – С. 48-52.

•  Романов А.Ю. Оптимизация топологий сетей на кристалле / А.Ю. Романов // Вісник НТУ "ХПІ". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Інформатика i моделювання. – Харків: НТУ "ХПІ", 2011. – № 36. – С. 149‑155.

Статті:

•  Романов О.Ю. Розробка архітектури роутера для багатопроцесорної мережі на чипі / О.Ю. Романов // IV Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2011». Збірник статей. – Київ: «АВЕРС», 2011. – Ч. 2. – С. 111-117.

•  Романов О.Ю. Програмна модель багатопроцесорної мережі на кристалі / О.Ю. Романов, Д.О. Феськов // IV міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2011». Збірник статей. – Київ: «АВЕРС», 2011. – Ч. 2. – С. 118-123.

Тези доповідей на конференціях:

•  Лысенко   А.Н. Ресурсоэффективный роутер для многопроцессорной сети на чипе. / А.Н.   Лысенко, А.Ю.   Романов // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей ХIХ міжнародної науково-практичної конференції, ч. IV (01-03 черня 2011 р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – С. 51.

•  Romanov A.Y. The software Model of Multiprocessor Network-on-Chip / A.Y. Romanov, D.A. Fes'kov // Electronics and Nanotechnology. – Kyiv: NTUU “KPI”, 2011. – p. 13.

•  Романов А.Ю. Универсальный симулятор многоядерной сети на кристалле   / А.Ю. Романов, Д.А. Феськов // VIII Міжнародна науково-технічна конференція студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій – 2010». Збірник тез. – Київ: ДУІКТ, 2011. – С. 31-32.

•  Романов А.Ю. HDL -моделирование сетей на кристалле / А.Ю. Романов // V  Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, студентів «Сучасна інформаційна Україна: інформатика економіка, філософія»: матеріали доповідей конференції. – Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта», 2011. Т. 1. – С. 338-342.

•  Романов А.Ю. Пути оптимизации топологий сетей на кристалле / А.Ю. Романов // Проблеми інформатики і моделювання. Тезиси одинадцятої міжнародної науково-технічної конференції. – Харків: НТУ "ХПІ", 2011. – С. 65.

•  Романов О.Ю.  Застосування оптимізованих мереж на кристалі при побудові вимірювальних систем / О.Ю. Романов // Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні. Збірник тез доповідей VII науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ: ПБФ, ФММ, НТУУ «КПІ». – 2011. – С. 42.

•  Романов О.Ю. Оптимальні топології мереж на кристалі / О.Ю. Романов // Комп'ютерні науки та інженерія: Матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених CSE -2011. – Львів: Львівська політехніка, 2011. – С. 132‑135.

•  Романов А.Ю. Адаптивный алгоритм маршрутизации в псевдооптимальных сетях на кристалле / А.Ю. Романов // ІМА 2 012: Інформатика, Математика, Автоматика. Матеріали науково-технічної конференції. – Суми: СумДу, 2012. – С. 214.

•  Романов А.Ю. Применение псевдооптимальных топологий СтнК при построении измерительных систем / А.Ю. Романов // Новые направления развития приборостроения: материалы 5-й Международной студенческой научно-технической конференции. – Минск: БНТУ, 2012. – С. 43.

    

 
Головна | НовиниАбітурієнтамПро кафедруВикладачіНавчальний процесНаукові проектиСтудентські проектиУчбовий центрКонтакти

© DEDEC
Created by Denys Y. Lebedev

Обмен косметика oriflame Каталог Орифлейм Орифлейм регистрация weather in england Песчаник Киев Камаз Киев сниму квартиру киев медицинское оборудование буран, су 29 фото, миг 29 массажный стол, массажное кресло зодиакальный гороскоп принтер epson