НОВА ВЕРСІЯ САЙТУ КАФЕДРИ ВЖЕ ПРАЦЮЄ, ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ KEOA.KPI.UA/wp/Russian Ukraine English
Catalog RSS

  Новини
  Абітурієнтам >>
  Про кафедру >>
  Викладачі >>
  Навчальний процес >>
  Наукові проекти
  Студентські проекти >>
  Учбовий центр
  Контакти >>
Фотогалерея
  Наш youtube-канал
  Розклад занятьвступ у кпі

Програма фахового вступного випробування
Програма додаткового вступного випробування

Методичні рекомендації до розрахунку печатних плат [24мб]
Вступ до КПІ, екзамени, тести, адреса приймальної комісії


Приемная комиссия КПІ
Інформаційний пакет
Сайт ФЕЛ
Сайт НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»
...
   
Ваша майбутня спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, спеціалізація «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем».
В цьому році у нас 53 бюджетних місця.

ВІТАЄМО!! Кафедра КЕОА зайняла 1 місце серед кафедр ФЕЛ НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» - KPIDATA.ORG

Навчально-науковий центр « Ощадливе виробництво»
[ Карта сайта ]     Головна 
Короткий Євген Васильович

Короткий Євген Васильович, к.т.н., ст. викладач КЕОА НТУУ “КПІ”.

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри КЕОА.
В 2009 році закінчив з відзнакою кафедру КЕОА НТУУ “КПІ”, здобувши звання магістра з електронних апаратів. В 2014 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 “Комп’ютерні системи та компоненти”.

Викладає на кафедрі КЕОА дисципліни “Аналогова та цифрова електроніка”, “Фізико-технічні основи електроніки”, “Тестування і верифікація цифрових систем” та лабораторні роботи з курсу “Основи радіоелектроніки”.

Викладач курсу з розробки цифрових мікросхем в науково-дослідній лабораторії, створеній в НТУУ “КПІ” спільно з Бельгійською високотехнологічною компанією Melexis.

Керівник відкритої лабораторії електроніки Lampa, що функціонує на базі кафедри КЕОА.

Науково-технічні інтереси: цифровий дизайн, системи на кристалі (SoC), мережі на кристалі (NoC), вбудовані системи, архітектури мікропроцесорів, моделювання та параметрична оптимізація цифрових систем. e-mail: e.korotkiy@kpi.ua Автор 26-ти публікацій. Серед яких 1 патент на корисну модель, 10 статей у фахових виданнях України і 3 статті у виданнях, що індексуються Scopus. Індекс Хірша у Scopus: 2 Сторінка автора Scopus: http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55001847400

e-mail: e.korotkiy@kpi.ua

Статті у фахових виданнях :

• Korotkyi I. A highly efficient behavioural model of router for network-on-chip with link aggregation / I. Korotkyi, O. Lysenko // International Journal of Embedded Systems.– 2013.– Vol.5, №1/2.– P.3-12.– ISSN 1741-1068.

• Короткий Е.В. Специализированная сеть-на-кристалле с агрегацией каналов / Е.В. Короткий // Проблеми інформатизації та управління.– 2012.– №2.– С.42-50.

Короткий Є.В. Високопродуктивна модель маршрутизатора для мережі-на-кристалі з агрегацією каналів / Є.В. Короткий, О.М. Лисенко // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ”.– 2012.– №1.– C. 56-67.

Короткий Є.В. Аналіз методів збільшення пропускної здатності wormhole мереж-на-кристалі / Є.В. Короткий // Проблеми інформатизації та управління.– 2012.– №3.– С. 65-79.

•  Короткий Е.В., Лысенко А.Н. Влияние виртуальных каналов на транспортную задержку сети на кристалле // Проблеми інформатизації та управління.– 2011.– №2.– С. 6 9 - 73 .

•  Korotkiy E . V ., Lysenko O . M ., Tereshin M . O . Link aggregation in networks - on - chip // Прикладная радиоэлетроника.– 2011.– том 10, № 3.– C. 330-336.

•  Короткий Є.В., Лисенко О.М. Аналіз моделей енергоспоживання в мережах на кристалі // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ”.– 2011.– №1.– C. 127-134.

•  Короткий Е.В., Лысенко А.Н. Поведенческая модель интегрального маршрутизатора // Электроника и связь.– 2011.– №3.– C.221-225.

•  Короткий Е.В., Лысенко А.Н. Метод моделирования реконфигурируемых сетей на кристалле // Вестник НТУУ “КПИ”. Серия: Информатика, управление и вычислительная техника. – 2009. – №51. – С. 60-66.

•  Короткий Е.В., Калниболотский Ю.М. Креативные методы нечеткого моделирования // Электроника и связь. – 2009. – №4-5. – C .297-302 .

Публікації у міжнародному реферованому виданні IEEE :

•  Korotkyi I., Lysenko O. Hardware implementation of link aggregation in networks-on-chip // in Proceedings of World Congress on Information and Communication Technologies WICT-2011 (11-14 Dec., 2011).– Mumbai, India.– P. 1112 - 1117 .

•  Korotkyi I., Lysenko O. Application-specific network-on-chip with link aggregation // in Proceedings of Mediterranean Conference on Embedded Computing MECO-2012 (1 9 - 2 1 Jun ., 201 2 ).– Bar , Montenegro .– P. 9 - 12 .

Тези доповідей на конференціях :

•  Korotkyi I., Lysenko O. Behavioral model for integrated router with link aggregation // in Proceedings of the XXXI I International Scientific Conference “Electronics and nanotechnology” (1 0 -1 2 Apr., 201 2 ).– Kiev.– P. 36-37 .

•  Короткий Е.В. Влияние виртуальных каналов на транспортную задержку сети на кристалле // Сборник трудов конференции молодых ученых “Электроника- 2011” Часть 2 (29-31 марта, 2011).– Киев.– С. 67-72.

•  Korotkiy E.V., Lysenko O.M. The behavioral model of integrated router // in Proceedings of the XXXI International Scientific Conference “Electronics and nanotechnology” (12-14 Apr., 2011).– Kiev.– P.149.

•  Короткий Є.В. Агрегація з'єднань в мережах на кристалі // збірник тез одинадцятої міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми інформатики та моделювання” (26-30 вересня, 2011).– Харків-Ялта, Україна.– С.33.

•  Короткий Е.В., Лысенко А.Н. Выбор метода моделирования реконфигурируемой “сети на кристалле” // Сборник трудов конференции “Системный анализ и информационные технологии” (25-29 мая, 2010). – Киев, 2010. – С. 264.

•  Короткий Е.В. Методология моделирования реконфигурируемых сетей на кристалле // Сборник трудов конференции молодых ученых “Электроника 2010” Часть 1 (7-9 апреля, 2010) . – Киев. – С. 126-134.

•  Короткий Є .В. До питання моделювання реконфігурованих мереж на кристалі // Збірка праць конференції “Суча с н а інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія ” Том 1 ( 13 - 14 травня , 2010). – Донецьк . – С. 374 -3 78 .

•  Короткий Е.В., Антонюк А.И. Выбор оптимальной структуры нечеткого ПИД-регулятора // Сборник трудов конференции молодых ученых “Электроника 2009” Часть 2 ( апрель 2009). – Киев. – С. 154-159.   

 
Головна | НовиниАбітурієнтамПро кафедруВикладачіНавчальний процесНаукові проектиСтудентські проектиУчбовий центрКонтакти

© DEDEC
Created by Denys Y. Lebedev

Обмен косметика oriflame Каталог Орифлейм Орифлейм регистрация weather in england Песчаник Киев Камаз Киев сниму квартиру киев медицинское оборудование буран, су 29 фото, миг 29 массажный стол, массажное кресло зодиакальный гороскоп принтер epson